آيين پایانی طرح "آموزش زنان روستايي در مديريت مصرف و نظام هدفمندي يارانه ها" مهرماه 91 - گزارش تصویری
1391/11/25
untitled.bmpuntitled6.bmpuntitled3.bmpuntitled4-(1).bmpuntitled7.bmpuntitled8.bmpuntitled9.bmpuntitled1.bmp