نمایشگاه بین المللی قران کریم
1396/03/07
بسمه تعالی

براساس نامه  ارسالی وزارت کشور به دبیران محترم عفاف و حجاب دستگاههای اجرایی  ، کارگروه "ساماندهی مد و لباس ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نظر دارد پنجمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم  را از هفتم لغایت 26 خرداد با هدف اقدامات و گزارشات این حوزه برگزار نماید.
لذا متقاضیان شرکت های صنعت آب و برق،  درخواست خود را کتباً و با تکمیل فرمهای پیوست به دبیرخانه عفاف و حجاب نمایشگاه با شماره تماس 09335140606 آقای علی اصغر زبلایی اعلام نمایند.