نخستين همايش بين المللي زنان و زندگي شهري
1395/06/08
اهداف همایش

مهم‌ترین اهداف برگزاری همایش بین‌المللی «زنان و زندگی شهری» عبارتند از

  • ایجاد زمینه و فرصت هم اندیشی و تعامل میان صاحب نظران، مدیران شهری و جامعه مدنی پیرامون مسائل و چالش های زنان و زندگی شهری؛
  • بسط و توسعه ادبیات مفهومی و نظری مرتبط با حوزه زنان و زندگی شهری؛
  • تبادل تجربیات ملی و بین المللی در زمینه سیاست ها، برنامه ها و اقدامات اجرایی در حوزه زنان و زندگی شهری؛
  • زمینه سازی برای تحقق سبک زندگی شهری ایرانی- اسلامی؛
  • تدوین منشور زنان و زندگی شهری.
محورهای همایش:

زنان، فضاهای عمومی و سرزندگی شهری

زنان، خانواده و سلامت شهری

زنان، سرمایه‌های اجتماعی و توسعه پایدار شهری

زنان، امنیت اجتماعی و آسیب های زندگی شهری

زنان، آموزش و حقوق شهروندی

زنان، مدیریت و برنامه ریزی شهری

زنان، توانمندسازی و عدالت اجتماعی

زنان، فرهنگ شهری و فن آوری های نوین ارتباطی

زنان در شهر، ملاحظات محیطی و رفتاری

زنان، محیط‌زیست و زندگی شهری

محور ویژه: زنان، زندگی شهری و اقتصاد مقاومتی