همایش "رد پای آب" و رو نمابی از طرح آموزش زنان خانه دار
1397/12/21

همایش "رد پای آب" و رو نمابی از طرح آموزش زنان خانه دار: "پویش بانوی آب" با حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده،  مشاور وزیر نیرو در امور زنان و خانواده، جمعی از مدیران کل شرکت مهندسی آبفای کشور، زنان خانه دار و فعالان حوزه آموزش محیط زیست در مشهد انجام شد.
این برنامه از سوی آبفای مشهد و سازمان های مردم برگزار  شد.
پیش بینی شده در سال ۹۸ و در چارچوب این طرح،  بیش از ۱۰ هزار خانم خانه دار، روش های صرفه جویی در مصرف آب  را فراگیرند.