انتصاب دبیر انجمن کوهنوردی و نائب رئیس انجمن بدمینتون
1398/04/18
در راستای اجرای بند 4-3-2-1 نظامنامه تربیت بدنی و گسترش ورزش‌های همگانی توسط احکام جداگانه‌ای از سوی دبیر شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو سرکار خانم بیتا حسن‌زاده از شرکت مدیریت شبکه برق ایران به عنوان دبیر انجمن کوهنوردی و سرکار خانم فاطمه فتاحی اردکانی از شرکت توزیع نیروی برق استان یزد به عنوان نائب رئیس انجمن بدمینتون منصوب گردیدند.