طرح " اشاعه فرهنگ مديريت مصرف برق مختص مشترکين خانگي ( ويژه بانوان ) به کليه شرکت هاي توزيع نيروي برق
1398/04/09
       به منظور بهره‌مندي از ظرفيت بانوان، به عنوان نقش آفرينان نهادینه کردن مدیریت مصرف برق، امور زنان و خانواده وزارت نيرو طي تشکيل کارگروه مديريت مصرف برق، با همکاري نمايندگاني از شرکت‌هاي توانير، توزيع نيروي برق استان تهران و تهران بزرگ، طرح آموزشي "اشاعه فرهنگ مديريت مصرف برق مختص مشترکين خانگي (ويژه بانوان )"  را تهيه و تدوين نمود.  
         اين طرح توسط شوراي فرهنگي – تبليغي مديريت مصرف برق شرکت توانير به تصويب رسيد و در تاريخ 27/3/98 به امضاي معاونت هماهنگي توزيع شرکت توانير به کليه شرکت‌هاي توزيع نيروی برق ابلاغ شد.
       قرار است نام اين طرح در نيمه دوم تيرماه سال‌جاري طي همايشي در شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ رونمائي و پس از آن در سراسر کشور با اولویت استان‌های پر مصرف اجرا شود.