آموزش

 
آموزش نرم افزار Prezi                                                                                                                                                                                                                               
ردیف موضوع
01 نمایش نمونه کاری از پرزی
02 آموزش مراحل نصب نرم افزار
03 آموزش فعال سازی اکانت رایگان نرم افزار
04 معرفی نرم افزارهای کاربردی
05 آموزش ایجاد سناریو
06 آموزش افزودن متن فارسی و تصویر به گزارش
07 افزودن جذابیت به گزارش
08 آموزش گرفتن خروجی از برنامه
09 آموزش ذخیره فایل گزارش قابل ویرایش و ساخت قالب آماده
10 آموزش حذف برنامه

آموزش

1399/03/18
پادکست‌های آموزشی مهارت‌های خانوادگی