مدیریت مصرف برق

راهکارهای صرفه‌جویی در مصرف برق
1399/02/02

گرمای هوا همزمان با آغاز فصل تابستان باعث افزایش چشمگیر میزان مصرف برق در کشور شده است که با توجه به محدودیت منابع انرژی، برای پیشگیری از خاموشی برق مدیریت مصرف برق ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
آمار مصرف انرژی برق در سال‌های گذشته نشان می‌دهد در ماه‌های تیر و مرداد میزان مصرف برق به حداکثر خود می‌رسد که این امر لزوم مشارکت اعضای خانواده و زنان برای صرفه‌جویی در مصرف را بیشتر کرده است. در این راستا، راهکار‌های موردنیاز از جمله تنظیم دمای وسایل سرمایشی بر روی دمای آسایش
(24 تا 25 درجه)، عدم استفاده از لوازم الکترونیکی پرمصرف، خاموش کردن لامپ‌های اضافی ، استفاده از روشنایی طبیعی در روز و... برای کاهش بار شبکه برق در زمان اوج مصرف بصورت موشن‌گرافی تهیه شده است.