گالری تصاویر

بازدید

 |<  <  1 - 2 >  >|
بازدید از تاسیسات فاضلاب بازدید از نمایشگاه برق بازدید از نمایشگاه برق

بین الملل

کسب افتخار در جشنواره بین المللی نوآوری و اختراعات کره جنوبی ( ویژه بانوان ) ( KIWIE 2018 ) کسب افتخار در جشنواره بین المللی نوآوری و اختراعات کره جنوبی ( ویژه بانوان ) ( KIWIE 2018 ) کسب افتخار در جشنواره بین المللی نوآوری و اختراعات کره جنوبی ( ویژه بانوان ) ( KIWIE 2018 )

طرح سلامت

برنامه طرح سلامت بانوان

خانواده

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
برنامه های روز خانواده برنامه های روز خانواده برنامه های روز خانواده

نمایشگاه

 |<  <  1 - 2 >  >|
غرفه وزارت نیرو درحاشیه اجلاس وزرای عضو کنفرانسهای اسلامی(OIC) غرفه وزارت نیرو درحاشیه اجلاس وزرای عضو کنفرانسهای اسلامی(OIC) غرفه وزارت نیرو درحاشیه اجلاس وزرای عضو کنفرانسهای اسلامی(OIC) غرفه وزارت نیرو درحاشیه اجلاس وزرای عضو کنفرانسهای اسلامی(OIC)

همایش

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >| 
همایش بانوان فرهیخته وزارت نیرو همایش همایش-رد-پای-اب-و-رو-نمابی-از-طرح-اموزش-زنان-خانه-دار-(2) همایش-رد-پای-اب-و-رو-نمابی-از-طرح-اموزش-زنان-خانه-دار-(3)