دستاوردهای پژوهشی، فناوری و دارایی‌های فکری


با توجه به نقش مهم مالکیت فکری به عنوان مهمترین محور انتقال فناوری و تجاری‌سازی نتایج تحقیقات، در توسعه و ارتقاء همه جانبه صنعت، بکارگیری از آن و ظرفیت‌های موجود در این خصوص، می‌تواند نقش بسیار مهمی در اجرای موفق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و توسعه درون‌زا داشته باشد. در این راستا ایفای نقش موثرتر بانوان در حوزه آب، برق و انرژی، ارتقاء سطح علمی و مهارتی آنان و ایجاد ساختاری مناسب برای عرضه و تبادل دارایی‌های فکری در این حوزه ضروری است.
بدین منظور امور زنان و خانواده وزارت نیرو در نظر دارد جشنواره « دستاوردهای پژوهشی، فناوری و دارایی‌های فکری بانوان در حوزه آب، برق و انرژی » را با همکاری پژوهشگاه نیرو در ذیل برنامه‌های هفته پژوهش سال جاری در سطح ملی و متعاقبا در سطح بین‌الملل برگزار نماید.
کلیه بانوان نوآور، مخترع، مبتکر و کارآفرین در حوزه آب، برق و انرژی می‌توانند با تکمیل فرم مربوطه در قسمت فرم سایت و ارسال به آدرس الکترونیکی WII@nri.ac.ir فعالیت خود در هریک از محورهای اشاره شده در فرم را تا تاریخ 1398/6/20 به جشنواره اعلام نمایند.
دبیرخانه جشنواره با شماره 81606540 آماده پاسخگویی به سوالات در این خصوص است.

امورزنان وخانواده وزارت نيرو
مردادماه-1398

  فرم-دارایی-فکری.docx