بخشنامه جذب و نگهداري فارغ التحصيلان ممتاز در شركتهاي وابسته
1387/04/15
عنوان : بخشنامه جذب و نگهداري فارغ التحصيلان ممتاز در شركتهاي وابسته
تاريخ شروع : 15/04/1387
 
توضيحات :             

بخشنامه جذب و نگهداري فارغ التحصيلان ممتاز در شركتهاي وابسته
طي بخشنامه اي به امضاء وزير محترم نيرو دستورالعمل اجرائي جذب و نگهداري فارغ التحصيلان ممتاز در شركتهاي وابسته به كليه شركتهاي مادر تخصصي ابلاغ شد.