بخشنامه ها

اجرت‌المثل
1386/05/14

عنوان : اجرت‌المثل

تاريخ شروع : 14/05/1386
 
توضيحات :             
 
قانون الحاق يك تبصره به ماده (336) قانون مدني
 مصوب 1307
 
        ماده واحده ـ يك تبصره به ماده (336) قانون مدني مصوب 18/2/1307 به شرح زير الحاق مي‌گردد:
        تبصره ـ چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده و عرفاً براي آن كار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي‌نمايد.
        قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/10/1385 از سوي مجمع  تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
 
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل