بخشنامه ها

اصلاح قانون تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی
1386/05/14

عنوان : اصلاح قانون تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی

تاريخ شروع : 14/05/1386
خلاصه قانون اصلاح ماده (3) قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب سال...
 
توضيحات :             

 قانون اصلاح ماده (3) قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب سال 1374

 

ماده واحده- در ماده (3) قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب سال 1374 عبارت " چهار (4) ماه" به عبارت "شش (6) ماه" و در تبصره (1) ماده یاد شده عبارت " حداکثر تا بیست ماهگی" به عبارت " حداکثر تا 24 ماهگی" اصلاح می شود.

 

قانون فوق مشتمل بر ماه واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم تیر ماه 1386 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/4-1386 به تایید شورای نگهبان رسید.

           غلامعلی حداد عادل

 

رئیس مجلس شورای اسلامی