بخشنامه ها

آيين نامه تشكيل كارگروه ملي خانواده ابلاغ شد
1387/04/31

عنوان : آيين نامه تشكيل كارگروه ملي خانواده ابلاغ شد

تاريخ شروع : 31/04/1387

 

توضيحات :             

با تصويب هيات وزيران: آيين نامه تشكيل كارگروه ملي خانواده ابلاغ شد 
 
آيين نامه تشكيل كارگروه ملي خانواده با هدف تقويت و تحكيم نهاد مقدس خانواده و پاسداري از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي كه به تصويب هيات وزيران رسيده، براي اجرا ابلاغ شد.
 
 

 
 هيات وزيران بنا به پيشنهاد شوراي عالي انقلاب فرهنگي و به استناد اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آيين نامه تشكيل كارگروه ملي خانواده را تصويب كرد كه براساس آن كارگروه ملي خانواده با عضويت معاون اول رئيس جمهور به عنوان رييس، وزير آموزش و پرورش به عنوان نائب رييس، وزراي فرهنگ و ارشاد اسلامي، علوم، بهداشت، رفاه، كشور ، دادگستري، كار، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور ، روساي سازمان‌هاي تربيت بدني، ملي جوانان، بهزيستي، صدا و سيما، تبليغات اسلامي، رييس بنياد شهيد، معاون اول قوه قضائيه، سرپرست كميته امداد، روساي كميسيون اجتماعي و فرهنگي مجلس به عنوان ناظر، مدير حوزه علميه قم، دبير شوراي سياست‌گذاري ائمه جمعه، دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، رييس امور زنان و خانواده به عنوان دبير كارگروه و سه نفر صاحب نظر در امور خانواده و تعليم و تربيت به پيشنهاد مركز امور زنان و خانواده تشكيل مي‌‌شود.
براساس اين مصوبه، وظايف كارگروه ملي خانواده علاوه بر تبيين مفاهيم بنيادين خانواده، معرفي خانواده تراز و الگو و ترسيم روشهاس صحيح مديريت و مشاركت در خانواده به منظور رشد همه اعضاي خانواده، برنامه‌ريزي و سياستگذاري براي پايداري نهاد خانواده به منظور حفظ اصول و تقويت ارزشهاي اسلامي و ملي در جامعه و برنامه‌ريزي و سياستگذاري براي حفظ و ترفيع جايگاه خانواده و تقويت كاركردهاي متفاوت خانواده و رفع موانع و مشكلات آن وظايف ديگري نظير برنامه‌ريزي به منظور آگاهي بخشي به زنان و مردان در تشكيل و بهبود روابط خانوادگي و زناشويي قبل و بعد ازدواج و تربيت صحيح قرزندان از طريق خانواده و برنامه‌ريزي و سياستگذاري به منظور تامين سلامت جسماني و رواني اعضاء خانواده و تاثير آن در سلامت جامعه بر عهده دارد.
براساس اين آيين نامه ، مصوبات كارگروه براي طرح در جلسه هيات وزيران ارسال خواهد شد و كارگروه فوق موظف است آن دسته از وظايف و اختيارات هيئت وزيران را كه مرتبط با وظايف كارگروه مي‌باشد احصا و به اسناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور اخذ تفويض اختيارات مذكور به هيئت وزيران ارائه نمايد.
بر اين اساس، دبيرخانه كارگروه در مركز امور زنان و خانواده تشكيل مي‌شود و كارگروه مي‌تواند از دستگاههاي ديگر در صورت لزوم دعوت به عمل آورد.
اين مصوبه در تاريخ 24/4/87 از سوي معاون اول رييس جمهور به دستگاههاي اجرايي ابلاغ شده است.