بخشنامه ها

بخشنامه طرج آموزش خانواده
1386/09/14

عنوان : بخشنامه طرج آموزش خانواده

تاريخ شروع : 14/09/1386

توضيحات :             

بخشنامه طرج آموزش خانواده
 
 
 
 پیرو بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در خصوص تصویب 38 ساعت از عناوین دوره های آموزش خانواده ، آئین نامه اجرایی طرح آموزش خانواده توسط مرکز امورزنان و خانواده به کلیه وزارتخانه ها و سازمانها جهت ا جرا ابلاغ گردید