بانوان ورزشکار وزارت نیرو
1397/09/10
   اسامی بانوان ورزشکار صنعت برق
 
ردیف نام و نام خانوادگی رئیس/ دبیرانجمن شرکت مقام
1 مینا سالارپور آمادگی جسمانی آب و فاضلاب شهری کرمانشاه  
2 الهه توکلی کوهنوردی / دبیر توزیع نیروی برق کردستان  
3 فیروزه رضائی دو میدانی / دبیر آب و فاضلاب هرمزگان داور بین المللی / سطح 1 دومیدانی
4 خدیجه نیک مهر تنیس روی میز/ دبیر برق منطقه ای مازندران  
5 حسن زاده شنا/ دبیر آب و فاضلاب تهران مربی شنا
6 روشنک احمدی والیبال/ دبیر آب و فاضلاب هرمزگان مقام سوم کشوری نجات غریق دریا
آمادگی جسمانی و
والیبال دسته یک کشور
7 بهناز صادق دقیقی شطرنج / دبیر آب و فاضلاب گیلان داور درجه 1 شطرنج
8 رویا قزل باش بدمینتون/ رئیس توزیع نیروی برق زنجان  
9 زهرا شرافتی دارت/دبیر آب و فاضلاب فارس  
10 عزیز محمدی تیراندازی/ رئیس اب و فاضلاب روستایی مرکزی  
11 سارا موسیوند ......... توزیع نیروی برق اردبیل قهرمان جهان ، بین الملل و ایران در رشته کاراته