همایش بانوی آب
1397/09/17
طرح ملی آموزشی بانوی آب
          طرح ملی آموزشی بانوی آب با رویکرد آموزشی، ترویجی و پژوهشی  برنامه ريزي و اجرا گرديد. در اين طرح با محور قرار دادن مشارکت مردمی،  به  زنان به دليل نقش هاي چندگانه که به عهده دارند و در آفرینش انگاره­های فرهنگی و آموزشی و تغییر شیوه­های زندگی مدنی، موثرند،  توجه ويژه شده است.
     اصلاح الگوی مصرف، کاربرد الگوسازی مادر و کودک در مصرف بهینه و آب مجازی از محورهاي آموزش طرح بود که بصورت 1) حضوري: برگزاری مسابقه ، همایش در مجتمع هاي مسکوني و مکان های تعیین شده، کارگاه های آموزشی، پخش فیلم و انيمیشن های آموزشی  و 2) غیر حضوری: توزيع کتابچه، پوستر، بروشور، استیکرهای هشدار دهنده و برچسب مصرف درست آب  برگزار شد.
          براي جذب مخاطبين به منظور  مشارکت در طرح از روشهايي مانند: استفاده از لباس فرم برای تیم آموزش، طراحی و اجرای تئاتر و موسیقی، اهدا جوایز  ویژه برای شرکت کنندگان، اطلاع رسانی قبلی برای حضور، فضاسازی با استفاده از نقاشی کف، نصب تابلو، معرفی مشترکین کم مصرف و پر مصرف، برگزاری پویش جمع آوری داوطلبانه آب خاکستری استفاده شد.
      طرح در چند مکان عمومی با برنامه های اجرایی ازجمله فضاسازی  محل های تعیین شده، پخش پرسشنامه به خانوارها، اعلام روز آب، برگزاری همایش، کارگاههای آموزشی، جمع آوری پرسشنامه ها، ارائه الگوهای مصرف مناسب در آشپزخانه، کنتور خوانی، ارائه الگوهای تاثیر پذیری مادر و کودک در مصرف بهینه،  اقتصاد و توسعه پایدار، تاثیر بازچرخانی آب و همچنین استفاده بهینه از آب خاکستری و ارائه مفاهیم آب مجازی،  ارائه پروسه تامین آب شرب از مبدا تا سرشیر آب و ضرورت استفاده بهینه این نعمت الهی، ارائه کتابچه های آموزشی،  برگزاری برنامه اختتامیه و معرفی و تقدیر از منتخبین (خانواده های کم مصرف و خانواده هایی که بیشترین مشارکت را داشته اند) همراه با برنامه های شاد و مفرح  به مدت هشت هفته برگزار گرديد.
            کليه سمن ها و  نهادهاي همکار در اجراي طرح موظف به ارائه تمامی گزارشات و مستندات تصویری تجمیع شده به همراه تحلیل وضعیت و ارائه راهکارها برای برنامه های آتی جهت بهره‌برداری مي باشند. اختتاميه اين طرح در تاريخ 18/7/97 به عنوان رونمائي از طرح بانوي آب برگزار گرديد.
          استانهاي کرمانشاه و گيلان به جهت پتانسيل سمن هاي فعال در استان  و اعلام آمادگي،  براي برگزاري همايش ردپاي آب در برنامه آتي پيشنهاد شده اند.