فعاليت هاي دفتر

برنامه هاي اجرا شده به مناسبت ولادت حضرت معصومه(س) و دهه كرامت-( وزارت نيرو و شركتهاي زيرمجموعه و تابعه )
1392/07/21