همايش ردپاي آب
1397/09/10
در راستاي تحقق اهداف مطرح در نشستهاي آموزشي – ترويجي ردپای آب به منظور شکل گيري شبکه مروجين اصلاح الگوي مصرف و برگزاري سلسله نشست هاي مذکور در سطح ملي،  وزارت نيرو با همکاري  دفتر روابط عمومی و ارتباطات مردمی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور طي هماهنگي با دفتر روابط عمومي  شرکت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي همايش رد پاي آب و رونمایی از طرح ملی آموزشی بانوی آب را با مشارکت  سازمان مردم نهاد خانه محيط زيست،  با حضور استاندار آذربایجان شرقی، مشاور معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، مشاور وزیر نیرو در امور زنان و خانواده  و ساير مديران صنعت آب و برق و استان در مهرماه سالجاري با حضور بیش از 700 نفر از بانوان فعال در عرصه های مختلف فرهنگی و اجتماعی، فعالین در حوزه فرهنگ سازی مدیریت مصرف آب، سازمان ها و ادارات مختلف استان آذربایجان شرقی  در  شهرستان تبريز برگزار نمود.