مراسم رونمایی از طرح توان‌افزایی و ارتقای توان مدیریتی بانوان در صنعت آب و برق
1398/09/04
"مولود شیوا" در مراسم رونمایی از طرح توان‌افزایی و ارتقای توان مدیریتی بانوان در صنعت آب و برق، افزود: در مواد 101 و 102 برنامه ششم توسعه دستگاه‌های اجرایی موظف شدند که شاخص‌های عدالت جنسیتی را در دستگاه‌های خود و همینطور طرح‌های اجرایی مورد توجه قرار دهند.
وی با اشاره به اینکه برای مدیریت زنان در دستگاه‌های مختلف اجرایی مشکلاتی وجود دارد، گفت: بخشی از مشکلات به مسائل فردی بازمی‌گردد که ما تلاش داریم در طرح توان‌افزایی بانوان این مشکلات فردی را که شامل پرهیز از اضطراب و نپذیرفتن پست‌های مدیریتی، نبود امکان مدیریت همزمان خانواده و کار، خودباوری پایین و مواردی نظیر این است، با برگزاری دوره‌هایی برای بانوان رفع کنیم.
شیوا با بیان اینکه در جامعه باورهایی در زمینه مدیریت مردانه وجود دارد که البته در سال‌های اخیر در حال تغییر است، گفت: بخش دیگری از موانع، سازمانی هستند؛ به‌نحوی که ساختار اغلب سازمان‌ها مردسالارانه است و این ساختار در مقابل بکارگیری بانوان در پست‌های مختلف مقاومت‌ها و موانعی ایجاد می‌‌کند.
مشاور وزیر نیرو در امور زنان و خانواده تصریح کرد: در وزارت نیرو از مجموع 9418 مدیر پایه، در سال 96 تعداد 986 مدیر زن بودند که این تعداد در سال 97 به 1101 نفر رسید.
وی افزود: همچنین از مجموع 4712 مدیر میانی صنعت آب و برق در سال 96، 280 مدیر زن بودند که این تعداد در سال 97، به 313 نفر رسید.
شیوا با بیان اینکه بانوان در بخش مدیریت عالی صنعت آب و برق نیز حضور دارند، گفت: در سال 97 شاهد حدود 200 انتصاب جدید در بخش مدیران پایه با استفاده از بانوان بودیم که این تعداد انتصاب در سال جاری افزایش خواهد داشت.
مشاور وزیر نیرو در امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: در طرح توان‌افزایی مدیران زن که از سال 96 در دستور کار قرار گرفته و امروز ارائه می‌شود رفع موانع انتصاب و بکارگیری بانوان در پست‌های مدیریتی دیده شده و با تأکید وزیر نیرو در صنعت آب و برق کشور اجرایی خواهد شد.

اشتیاق لازم برای تحقق توان‌افزایی بانوان در وزارت نیرو وجود دارد
در ادامه، "امیررضا خاکی" رییس موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت صنعت آب و برق گفت: در وزارت نیرو به توان‌افزایی و ایجاد مسیر هموار برای رشد بانوان نیاز جدی داریم.
وی