تماس با ما

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

پست الکترونیک

نمابر

فاطمه قيومي

مشاور وزیر در امور زنان و خانواده

81606543

women@moe.gov.ir

 

81606542

فريبا زينالي

کارشناس

81606546

mitrazeinali@yahoo.com

"

عصمت رياحي

کارشناس

81606540

-

"

فرشته صادقی

مسئول دفتر

81606540

-

"

هنگامه اسدی برجسته

کارشناس

81606059

-

"

راحله زینالی

کارشناس

81606547

-

"

صغری حیدری

کارشناس

81607545

-

"