5-(1).png

فراخوان

طرح آموزشی خانواده توانمند وزارت نیرو (خاتون) ویژه همکاران شاغل و خانواده همکاران صنعت آب و برق از طرف دفتر امور زنان وزارت نیرو با همکاری موسسه آموزش‌های تخصصی صنعت آب و برق برگزار خواهد شد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به قسمت تحکیم بنیان خانواده مراجعه فرمائید.
 
لینک ورود به وبینار آنلاین:
Http://live.shooka.ir:8098/moe

لینک گام‌شمار نرم‌افزار اندروید:
https://play.google.com/store/apps/details?id=steptracker.healthandfitness.walkingtracker.pedometer

لینک گام‌شمار نرم‌افزار ios:
https://apps.apple.com/us/app/healthview/id1020452064
-معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی خبر داد:درآمد بیش از یک میلیارد دلاری ایران از صادرات برق
1391/11/25
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی خبرداد :
درآمد بیش از یک میلیارد دلاری ایران از صادرات برق
 
سرانه مصرف برق هر خانواده ایرانی تا دو سال گذشته 3000 کیلوواتساعت بود که در زمان حاضر، این رقم به دو هزار و 500 کیلووات ساعت در سال رسیده استو با ادامه روند برنامه ریزی های کاهش مصرف با محوریت زنان، می توانیم در آینده اینه چندان دور به میانگین جهانی برسیم.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از درآمد افزونبر یک میلیارد دلاری جمهوری اسلامی ایران از صادرات برق در سال جاری خبر داد.
بهگزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، مهندس "محمد بهزاد" در آيين پایانیطرح "آموزش زنان روستايي در مديريت مصرف و نظام هدفمندي يارانه ها" که امروز (سهشنبه) در محل حوزه ستادی وزارت نیرو برگزار شد، اظهار داشت: درآمد ارزی حاصل ازصادرات برق کشور از ابتدای سال جاری تاکنون به بیش از یک میلیارد دلار رسیده و حجمصادرات برق کشور نیز حدود 50 درصد در مقایسه با زمان مشابه پارسال افزایش یافته کهاین رقم ناشی از صرفه جویی در صنعت برق کشور است.
وی نقش زنان در صرفه جویی مصرفبرق را موثر خواند و گفت: صنعت آب و برق کشور نیازمند حضور گسترده تر و پررنگ ترزنان در بخش فنی پروژه ها است.
وی با اشاره به اینکه میانگین سرانه مصرف برق هرخانواده در جهان بین 2200 تا 2300 کیلووات ساعت در سال است، افزود: سرانه مصرف برقهر خانواده ایرانی تا دو سال گذشته 3000 کیلووات ساعت بود که در زمان حاضر، این رقمبه دو هزار و 500 کیلووات ساعت در سال رسیده است و با ادامه روند برنامه ریزی هایکاهش مصرف با محوریت زنان، می توانیم در آینده ای نه چندان دور به میانگین جهانیبرسیم.
وی با اشاره به نقش زنان در صرفه جویی مصارف خانگی، گفت: مصرف صحیح آب وبرق و مدیریت هزینه در خانواده های ایرانی با محوریت زنان الگوی بسیار مناسبی استکه در این راستا کافی است که آموزش های لازم به آنها داده شود.
وی گفت: با اجرایهدفمندی یارانه ها، مصرف برق کشور 10 درصد کاهش یافته است که با این رقم توانستهایم 10 میلیارد دلار به اقتصاد کلان کشور کمک کنیم به این معنی که در ازای یک درصدکاهش مصرف برق، یک میلیارد دلار به اقتصاد کلان کشور کمک میشود.