5-(1).png

فراخوان

طرح آموزشی خانواده توانمند وزارت نیرو (خاتون) ویژه همکاران شاغل و خانواده همکاران صنعت آب و برق از طرف دفتر امور زنان وزارت نیرو با همکاری موسسه آموزش‌های تخصصی صنعت آب و برق برگزار خواهد شد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به قسمت تحکیم بنیان خانواده مراجعه فرمائید.
 
لینک ورود به وبینار آنلاین:
Http://live.shooka.ir:8098/moe

لینک گام‌شمار نرم‌افزار اندروید:
https://play.google.com/store/apps/details?id=steptracker.healthandfitness.walkingtracker.pedometer

لینک گام‌شمار نرم‌افزار ios:
https://apps.apple.com/us/app/healthview/id1020452064
افتخارات کسب شده بانوان صنعت آب و برق در جشنواره بين المللي نوآوري و اختراعات در کره جنوبي
1397/09/10
وضعيت حضور بانوان صنعت آب و برقو نتايج کسب شده در جشنواره بين المللي نوآوري و اختراعات در کره جنوبي ( ويژه بانوان ) زمان  برگزاري چشنوارهمدال کسب شدهتعداد بانوان حاضر از صنعت آب و برقتعداد اختراعات و  نوآوري هاي نمايش داده شدهتعداد کشورهاي حاضر در جشنوارهنوبت برگزاري چشنواره7 تيرماه سال 1397 به مدت 7 روز1طلا11نفر ( 3 مخترع+ نماينده حراست+ 7 مولف و شرکت کننده در کارگاه آموزشي )373 اثر ( 225 اثر از کره جنوبي و 148 از سايرکشورها)26 کشوريازدهمين دوره4نقره0برنز4جايزه ويژه18 خردادماه سال 1396 به مدت 7روز2طلا15 نفر ( 8 مخترع +  نماينده حراست ، سرپرست گروه ، پژوهشگر و شرکت کننده در کارگاه آموزشي)   120  اثر20 کشوردهمين  دوره2نقره1برنز1 ( جايزه ويژه دوم جشنواره)جايزه ويژه27 خردادماه سال 1395  به مدت 7 روز4طلا21 نفر ( 9 مخترع + نماينده حراست ، سرپرست گروه ، پژوهشگر و شرکت کننده در کارگاه آموزشي)300  اثر25 کشورنهمين دوره4نقره1برنز4 جايزه ويژه از کشورهاي لهستان ، ترکيه ، تايوان ، اندونزيجايزه ويژه14 خرداد ماه سال 1389 به مدت 7 روز-طلا14 نفر ( 3 مخترع  + نماينده حراست ، سرپرست گروه ، بازديد کننده  و شرکت کننده در کارگاه آموزشي)200  اثر (10% بخش صنعتي)29 کشورسومين دوره3نقره1برنز1 لوح تقديرجايزه ويژه    سومين دوره جشنواره و  نمايشگاه بين المللي اختراعات و ايده هاي نوآورانهسال 2010 در کره جنوبي ( ويژه بانوان )زمان برگزاري جشنواره14 خردادماه سال 1389 به مدت 7 روزتعداد کشورهاي حاضر در جشنواره29 کشورتعداد اختراعات و نوآوري هاي نمايش داده شده200  اثر ( 10% بخش صنعتي )تعداد بانوان شرکت کننده از صنعت آب و برق14 نفر ( 3 نفر مخترع + 1 نفر نماينده حراست+ 1 نفر سرپرست گروه + 9 نفر بازديد کننده و شرکت کننده در کارگاه آموزش)بانوان مخترع برتر اعزامي از صنعت آب و برق  و مدال کسب شده  نام و نام خانوادگيرشته تحصيلينام شرکتنام طرح ليليا تيغ تيز ( کارشناس مسئول نظارت بر اجراي طرح)  کارشناسي ارشد مهندسي برق الکترونيک  توزيع نيروي برق تهران بزرگ  جعبه اتصال کابل تغذيه پايه هاي روشنائي با قابليت ارتباط با خازن چراغ  مدال نقره و لوح يادبود KIWIEمدال نقره مريم جليلي ( رئيس اداره نگهداري تعميرات پيشگيرانه )  ليسانس برقمريم هاشمي نمين (کارشناس ارشد)کارشناسي ارشد برق قدرتبرق منطقه اي تهراندستگاه جبران کننده توان راکتيو و اصلاح کننده ضريب قدرت مجهز به نمايشگر توان و اخطار دهنده اضافه مصرفمدال برنز و لوح يادبود KIWIEمدال نقره          نهمين  دوره جشنواره و  نمايشگاه بين المللي اختراعات و ايده هاي نوآورانهسال 2016 در کره جنوبي ( ويژه بانوان )زمان برگزاري جشنواره27 خردادماه سال 1395 به مدت 7 روزتعداد کشورهاي حاضر در جشنواره25 کشورتعداد اختراعات و نوآوري هاي نمايش داده شده300 اثرتعداد بانوان شرکت کننده از صنعت آب و برق21 نفر ( 9 نفر مخترع + 1 نفر نماينده حراست+ 1 نفر سرپرست گروه + 10 نفر بازديد کننده و شرکت کننده در کارگاه آموزش)بانوان مخترع برتر اعزامي از صنعت آب و برق  و مدال کسب شده  نام و نام خانوادگيرشته تحصيلينام شرکتنام طرح حميده قديري ( مدير امورزيربنائي و زيرساخت )کارشناسي مهندسي برق قدرتپژوهشگاه نيرونرم افزاري بهينه سازي ، پيکره بندي و فني شبکه توزيع برقمدال طلاليلا عبدي ( کارشناس پژوهش)کارشناسي مهندسي برق الکترونيکدستگاه نمونه نيمه صنعتي کنترلر الکترونيکي جامع ريکلوزورو و سکسيونر با قابليت برقراري ارتباط با مرکز ديسپاچينگ توزيعمدال طلامريم شبرو ( کارشناس پژوهش)کارشناسي  مخابراتساخت دستگاه تستر سيستم حفاظت از راه دور ديجيتال (28-DTT)مدال نقرهرضوان برمه زيار ( کارشناس برق )کارشناسي ارشد برق قدرت مديريت انرژيآب و فاضلاب روستائي لرستانسيتم جمع آوري و ارسال داده هاي ايستگاه هاي پمپاژآب با استفاده از زير ساخت آماده شبکه هاي مخابراتي تحت وبمدال طلاالهام اسدي ( رئيس گروه برنامه ريزي GISکارشناسي ارشد برقتوزيع نيروي برق يزدکنترلر هوشمند دمپرهاي برج هاي هلر نيروگاه سيکل ترکيبي جهت افزايش راندمانمدال طلاسعيده دهقان ( کارشناس مديريت مصرف )کارشناسي ارشد ITکنتور برق نشان دهنده انشعاب غيرمجاز و سيستم کششي معيوب با قابليت ارسال هشدار به صورت بيسيممدال نقرهياسمين آذرگون (کارشناس پژوهش)کارشناسي ارشد شيمي کاربرديآب و  فاضلاب  استان تهرانطراحي و ساخت حوضچه فتو راکتور ، حهت حذف نيترات از آبمدال نقرهميترا ترحمي ( کارشناس آزمايشگاه )کارشناسي ارشد مهندسي محيط زيست شاخه آبفاآب و فاضلاب شهري سمنانتهيه و ساخت معرف فلورايد در آبمدال نقرهعايشه قره توقه ( مدير دفتر تحقيقات و کنترل کيفيت تجهيزات )کارشناسي ارشد صنايعبرق منطقه اي مازندرانبازنگري در مطالعات سطح ولثاژ خروجي نيروگاه گازي علي آباد کتولمدال برنز     دهمين  دوره جشنواره و  نمايشگاه بين المللي اختراعات و ايده هاي نوآورانهسال 2017 در کره جنوبي ( ويژه بانوان )زمان برگزاري جشنواره18 خردادماه سال 1396 به مدت 7 روزتعداد کشورهاي حاضر در جشنواره20 کشورتعداد اختراعات و نوآوري هاي نمايش داده شده120 اثرتعداد بانوان شرکت کننده از صنعت آب و برق15 نفر ( 4 نفر مخترع + 1 نفر نماينده حراست+ 1 نفر سرپرست گروه + 9 نفر بازديد کننده و شرکت کننده                  در کارگاه آموزش) مشاور وزير در امورزنان وخانواده نيز در اين سفر حضور داشتند.  بانوان مخترع برتر اعزامي از صنعت آب و برق  و مدال کسب شده  نام و نام خانوادگيرشته تحصيلينام شرکتنام طرح زهرا عليخاني ( کارشناس آزمايشگاه )دکتراي تخصصي ميکروبيولوژي   آب و فاضلاب روستاي البرزنانو واکسن برعليه سودوموناس آئروژينوزاجايزه ويژه و نشان کريستالي جشنواره باعنوان semi grand prizeمدال طلا با نشان رسمي روساي جمهور فدراسيون روسيهليليا تيغ تيز ( کارشناس مسئول نظارت بر اجراي طرح )کارشناسي ارشد مهندسي برق الکترونيک  توزيع نيروي برق تهران بزرگ- تشخيص خرابي خازن چراغ هاي روشنائي معابر خياباني - دستگاه داده برداري اطلاعات با قابليت نقشه خوانيمدال طلا (بخش رقابتهاي جشنواره)کاپ ويژه طلاي جوايز ويژه مسابقاتمدال طلا به دستگاه داده برداري اطلاعاتمحبوبه سرابي ( کارشناس تحقيقات)کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني ماليآب و فاضلاب روستائي زنجانسيستم بازچرخاني آب و استفاده مجدد از پساب کشت تلفيقي آبزي پروري، محصولات گلخانه اي ، ماکيان و غيرماکيانمدال نقرهمدال طلاي کشور اندونزيپگاه بهمني (غيرحضوري)کارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيطشرکت آب و فاضلاب روستائي کردستاندستگاه شير املاح گير خانگيمدال برنز     يازدهمين  دوره جشنواره و  نمايشگاه بين المللي اختراعات و ايده هاي نوآورانهزمان برگزاري جشنواره7 تيرماه سال 1397 به مدت 7 روزتعداد کشورهاي حاضر در جشنواره26 کشورتعداد اختراعات و نوآوري هاي نمايش داده شده373 اثر ( 225 اثر از کره جنوبي و 148 اثر از سايرکشورها)تعداد بانوان شرکت کننده از صنعت آب و برق11 نفر ( 3 نفر مخترع + 1 نفر نماينده حراست+ 7 نفر بازديد کننده و شرکت کننده در کارگاه آموزش)  بانوان مخترع برتر اعزامي از صنعت آب و برق و مدالهاي کسب شده  نام و نام خانوادگيرشته تحصيلينام شرکتنام طرح دکتر فاطمه هوشمند ( کارشناس آزمايشگاه مرجع آبفا استان تهران )    دکتراي شيمي فيزيک  آب و فاضلاب استان تهراننانو جاذب کربني جهت حذف آلاينده هاي نوظهورمدال نقره جشنوارهکاپ جايزه ويژه جشنواره از سازمان                              توسعه اختراعات و نوآوريهاي کشور تايلندديپلم جايزه طلا به تائيد رياست جمهوري تايلند و KIWIEديپلم جايزه نقره به تائيد رياست جمهوري کره جنوبي و انجمن مخترعين کره جنوبي و جشنواره KIWIEدکتر مهتاب باغبان ( مدير دفتر کنترل کيفيت و بهداشت آب و فاضلاب و امورآزمايشگاههاي آبفا استان تهران )دکتراي نانوتکنولوژيدکتر الهه هاشمي ( کارشناس آزمايشگاه مرجع آبفا استان تهران )دکتراي شيمي آليآب و فاضلاب استان تهرانتهيه و شناسائي پلي آميدهاي جديد آروماتيک فعال نوري با استفاده از روش اقتصادي و سبزمدال نقره جشنوارهديپلم جايزه نقره  به تائيد رياست جمهوري کره جنوبي و انجمن مخترعين کره جنوبي و جشنواره KIWIE سال 2018 در کره جنوبي ( ويژه بانوان )