5-(1).png

فراخوان

طرح آموزشی خانواده توانمند وزارت نیرو (خاتون) ویژه همکاران شاغل و خانواده همکاران صنعت آب و برق از طرف دفتر امور زنان وزارت نیرو با همکاری موسسه آموزش‌های تخصصی صنعت آب و برق برگزار خواهد شد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به قسمت تحکیم بنیان خانواده مراجعه فرمائید.
 
لینک ورود به وبینار آنلاین:
Http://live.shooka.ir:8098/moe

لینک گام‌شمار نرم‌افزار اندروید:
https://play.google.com/store/apps/details?id=steptracker.healthandfitness.walkingtracker.pedometer

لینک گام‌شمار نرم‌افزار ios:
https://apps.apple.com/us/app/healthview/id1020452064
جلسه مدیریت دانش برای مدیران زن در شرکت برق منطقه ای یزد
1398/07/22

دراین جلسه کارگاهی دکتر شرافت، مدرس دوره ابتدا به مرور کلی ادبیات مدیریت دانش و شناسایی مسأله پرداخت. در ادامه شرکت کنندگان با نحوه ثبت تجارب آشنا شدند و مقرر شد نسبت به ثبت تجارب و دانش حوزه کاری خود اقدام نمایند.

بحث استقرار نظام مدیریت دانش در شرکت برق منطقه ای یزد از سال 1388 آغاز شده است و به مرور با یکپارچه سازی با نظام پیشنهادها در قالب نرم افزار کاربردی، دراختیار همه همکاران قرار گرفته است. با عنایت به اهداف دفتر امور زنان و خانواده وزارت نیرو در ثبت تجارب زیسته مدیران زن، این کارگاه با مرور و بازآموزی ثبت تجارب و دانش بانوان، برگزار گردید.