دوره آموزشی اقتصاد خانواده

دوره آموزشی اقتصاد خانواده

1399/08/05

دوره آموزشی "اقتصاد خانواده" از بسته آموزشی خانواده توانمند وزارت نیرو (خاتون) بصورت آنلاین برگزار شد.