دوره آموزشی کارآفرینی

دوره آموزشی کارآفرینی

1399/10/16

دوره آموزشی "کارآفرینی" از بسته آموزشی خانواده توانمند وزارت نیرو (خاتون) بصورت آنلاین برگزار شد.