نتايج جشنواره کره جنوبی

 
جشنواره بين المللي نوآوري و اختراعات در کره جنوبي ( ويژه بانوان )
زمان  برگزاري جشنواره
مدال کسب شده تعداد بانوان حاضر از صنعت آب و برق تعداد اختراعات و  نوآوري هاي نمايش داده شده تعداد کشورهاي حاضر در جشنواره نوبت برگزاري جشنواره
7 تيرماه سال 1397 به مدت 7 روز 1 طلا 11نفر ( 3 مخترع+ نماينده حراست+ 7 مولف و شرکت کننده در کارگاه آموزشي ) 373 اثر ( 225 اثر از کره جنوبي و 148 از سايرکشورها) 26 کشور يازدهمين
دوره
4 نقره
0 برنز
4 جايزه ويژه
18 خردادماه سال 1396 به مدت 7روز 2 طلا 15 نفر
( 8 مخترع +  نماينده حراست ، سرپرست گروه ، پژوهشگر و شرکت کننده در کارگاه آموزشي)
   120  اثر 20 کشور دهمين
 دوره
2 نقره
1 برنز
1
( جايزه ويژه دوم جشنواره)
جايزه ويژه
27 خردادماه سال 1395
 به مدت 7 روز
4 طلا 21 نفر
( 9 مخترع + نماينده حراست ، سرپرست گروه ، پژوهشگر و شرکت کننده در کارگاه آموزشي)
300  اثر 25 کشور نهمين
دوره
4 نقره
1 برنز
4 جايزه ويژه از کشورهاي لهستان ، ترکيه ، تايوان ، اندونزي جايزه ويژه
14 خرداد ماه سال 1389 به مدت 7 روز - طلا 14 نفر
( 3 مخترع  + نماينده حراست ، سرپرست گروه ، بازديد کننده  و شرکت کننده در کارگاه آموزشي)
200  اثر
(10% بخش صنعتي)
29 کشور سومين
دوره
3 نقره
1 برنز
1
لوح تقدير
جايزه ويژه