مدیریت مصرف

مشخصات سمن ها
مشخصات سازمان های مردم نهاد مرتبط با  فعالیت های حوزه زنان و خانواده سراسر كشور
اخذ شده از معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

 
رديف نام سازمان مردم نهاد مسئول مربوطه استان شهرستان موضوع فعاليت شماره تماس و
همراه
 •  
انجمن علمی پژوهشی فراسو اكرم خيرخواه آذربایجان شرقی تبریز علمي،آموزش و پزوهش 09367730331
041-34777496
 •  
انجمن متخصصان علوم ارتباطات اجتماعی آذربایجان شرقی دکترکمال الدین نیک رفتار خیابانی آذربايجان شرقي تبریز علمي،آموزش و پزوهش 09363177502
 •  
انجمن زیست محیطی سبز اندیشان تبریز خدیجه اسلامی آذربايجان شرقي تبریز زيست محيطي 09143076269
34785752-041
 •  
همیاران زیست سبز محمد حسین حسن زاده آذربايجان شرقي تبریز زيست محيطي 09141162497
35559406-041
 •  
کانون انسان پاک زمین پاک رحیمه عزیززاده آذربایجان شرقی تبریز زیست محیطی 09149113989
36691349-041
 •  
تشکل زیست محیطی همای سبز مراغه محمدحسن امیر فرهنگی آذربايجان شرقي مراغه زيست محيطي 09143220327
 •  
انجمن حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی مراغه علی مشتاق پور آذربايجان شرقي مراغه زيست محيطي 0914051235
37406349-041
 •  
جمعیت زنان مبارزه با آلودگی  محيط زيست مهدیه مصطفی پورشاد آذربایجان غربی ارومیه زیست محیطی 09122238907
33470896-044
 •  
موسسه ارتقاء سلامت خانواده خوی دكتر پریوش بهبهانی آذربایجان غربی خوی بهداشت و سلامت 09141613439
09122837870
 •  
موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی پوران فتائی اردبیل اردبیل زيست محيطي 09143526560
 •  
موسسه همیاران طلای سبز زیست محیطی سبلان سودابه ذکاوتی اصل اردبیل اردبیل زيست محيطي 09143539330
 •  
مطالعات عصر پژوهش سید امین موسوی اردبیل اردبیل علمي،آموزش و پژوهش 09143578931
09141557514
 •  
موسسه بنیان پژوهان آگاه صادق نباتي مقدم اردبیل اردبیل علمي،آموزش و پژوهش 09144515593
 •  
زنان مبارزه با
 آلودگی محیط زیست
سیما آرین اصفهان اصفهان زيست محيطي 09133145598
 •  
یاوران محیط زیست
 و میراث فرهنگی
اسماعیل کاشف اصفهان اصفهان زيست محيطي 09131349100
 •  
جمعیت دوستداران محیط زیست طبیعت یاران بهجت قریشی نجات اصفهان اصفهان زيست محيطي 09131003148
 •  
جمعیت حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی(پیام سبز) دکتر فخر میرلوحی اصفهان اصفهان زيست محيطي 32647649-031
32657146 نمابر
 •  
انجمن تغذیه اصفهان رامش عالی پور اصفهان اصفهان بهداشت و سلامت 09133124544
 •  
انجمن حمايت از بيماران سرطانی سينه امید مهر فریبرز مکاریان
(رئیس هيات مديره)
اصفهان اصفهان بهداشت و سلامت 09133140414
 •  
انجمن ارتقا
 سلامت جسم و روان
ام البنين عصمت پناه اصفهان اصفهان بهداشت و سلامت 09132113256
 •  
جمعيت همياران سلامت اجتماعي و فرهنگی بتول خواجويي اصفهان اصفهان خدمات اجتماعي
(پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي)
09132882822
 •  
همیاران سلامت مهناز شباني اصفهان خوانسار بهداشت و سلامت 09103942260
57232702-031
 •  
انجمن دانش پژوهان
جوان سه ده
احسان شمسی
(رئیس هيات مديره)
اصفهان خمینی شهر علمي،آموزش و پژوهش 33676836031-
 •  
انجمن زنان همیاران سلامت خانواده زهرا شيرويي اصفهان خمینی شهر بهداشت و سلامت 09122007916
33632393031-
تلفکس
 •  
جمعیت همیاران سلامت اعظم الملوک محترم اصفهان نائین بهداشت و سلامت 09132230497
 •  
دانش پژوهان دیار نون اکرم سروش اصفهان نجف آباد علمي،آموزش و پژوهش 42614901-031
 •  
موسسه فرهنگی اجتماعی بانوان طنین فریبا منتظری اصفهان نجف آباد زيست محيطي 09136093319
 •  
مرکز پژوهش و رفتار نورا سرور دزفولی البرز کرج علمي،آموزش و پژوهش 09125655591
36322729-026
 •  
موسسه مردم نهاد نوید تندرستی ونوس خدابخشی سامانی البرز کرج بهداشت و سلامت 09199375058
 •  
انجمن مردم نهاد پويندگان سلامت عطاءالله یعقوبی البرز کرج بهداشت و سلامت 09391712068
36506565-026
 •  
انجمن هستی بخش دل ها سید محمد مهدی اعتمادی البرز کرج بهداشت و سلامت 09125638953
32803318-026
 •  
جمعیت همیاران
 سلامت روان اجتماعی
فاطمه اعرابی البرز کرج بهداشت و سلامت 09126656163
34431652-026 نمابر
 •  
موسسه بين المللي پژوهش و رفتار نورا سرور دزفولی
(رئيس هيات مديره)
البرز کرج بهداشت و سلامت 36322729-026
 •  
موسسه مهرآفرینان کمالشهر مریم مبشری البرز کرج بهداشت و سلامت 09360385998
 •  
انجمن مردم نهاد حامیان سلامت و تندرستی جوان فرزانه رباطی البرز کرج بهداشت و سلامت 09376128745
36883427-026
 •  
موسسه کلید آفرینش محمدرضا عیوضی البرز کرج بهداشت و سلامت 09125654817
34521840-026
 •  
موسسه بهین ارتباط مفید فاطمه مفیدی البرز کرج بهداشت و سلامت 09123609729
33215954-026
 •  
موسسه طنین آرامش مینو پوردوستار البرز کرج بهداشت و سلامت 09194289637
 •  
موسسه رسش آفتاب مرضیه پورقاسمی البرز کرج بهداشت و سلامت 09125644770
32221122-026
 •  
 انجمن همیاران
 سلامت پرور البرز
طاهره بهرامی البرز کرج بهداشت و سلامت 09124676397
32211169-026
 •  
طنین زندگی  ایلام نسرین احمدی ایلام ایلام بهداشت و سلامت 09190477349
 •  
موسسه پیام سلامت ایلام مریم کریمی ایلام ایلام بهداشت و سلامت 09183409672
 •  
میعادگاه مهر زاگرس سمیره بردباری ایلام ایلام بهداشت و سلامت 09185888754
33364042-084 نمابر
 •  
کانون پویندگان شادی موسسهcbo سعید یونسی نژاد ایلام ایلام بهداشت و سلامت 09181411329
 •  
موسسه
جوانان هدف دار فردا
وحید ملکشاهی نژاد ایلام ایلام بهداشت و سلامت 09124453568
32244781-084
 •  
موسسه نجوای مهرمانشت زینب پیری ایلام ایلام بهداشت و سلامت 09188406410
33339422-084 نمابر
 •  
جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی نشاط پریسا یونسی زاده ایلام ایلام بهداشت و سلامت 09181430949
33346257-084
 •  
موسسه دهکده سبز ایوانcbo بهزاد جلیلی راد ایلام ايوان بهداشت و سلامت 09188401483
33527208-084
 •  
همیاران صبح روشن طیبه شریفی اصل ایلام ايوان بهداشت و سلامت 09186374147
 •  
موسسه ياس سپیدسیوان معصومه صادقی ایلام ايوان بهداشت و سلامت 09185883046
 •  
موسسه اجتماع محور
 نسیم امید
ملوک پیرزادیان ایلام چرداول بهداشت و سلامت 09186147041
 •  
موسسه اجتماع محور
 طلوع دوباره
شکر نمازی پور ایلام چرداول بهداشت و سلامت 09185494686
33364042-084
 •  
کلینیک مددکاری اجتماعی اقلیما مهناز هواسی ایلام دره شهر بهداشت و سلامت 09189459215
 •  
کلینیک مددکاری اجتماعی
 طلوع مهر
فاطمه حسنوند عموزاده ایلام دره شهر بهداشت و سلامت 09189440618
 •  
مو سسه اجتماع محورصبح امید شهرک ولیعصربدره زینب خانی ایلام دره شهر بهداشت و سلامت 9187485460.
35724070-084
 •  
موسسه صالح سیمره
 دره شهر
زهرا غلاميان ایلام دره شهر بهداشت و سلامت 09183458747
35224030-084
 •  
موسسه باران مهر گستر سيراف محمد احمد شمس بوشهر بوشهر بهداشت و سلامت 09173725144
33323957-077
 •  
موسسه سایه سارسلامتی سحر زارعی بوشهر بوشهر بهداشت و سلامت 09190128188
33329411-077
تلفكس
 •  
موسسه مهر خانواده فاطمه زارعي بوشهر بوشهر بهداشت و سلامت 09173773255
33548106-077
 •  
موسسه یاس سپید بندر هدایت عباسپور بوشهر بوشهر بهداشت و سلامت 09173111189
33554632-077
 •  
موسسه سفیرسلامت بندر بهروزشیخی بوشهر بوشهر خدمات اجتماعي
(پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي)
09179701012
33533303-077
 •  
موسسه سروسبز ساحل شهره موسولي بوشهر بوشهر خدمات اجتماعي
(پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي)
09177712451
33537779-077
 •  
موسسه حیات سبز لیان رضا پرتوی سنگی بوشهر بوشهر زيست محيطي 09173710270
 •  
موسسه زيست محيطي اقلیم پاک کاوه حق پرست بوشهر بوشهر زيست محيطي 09178711825
33322426-077
 •  
انجمن ياوران توسعه سبز نويد مهدي زاده دواني بوشهر بوشهر زيست محيطي 09177745662
33327567-077
 •  
انجمن توسعه آموزش خلاق نسل نواندیش كبري كشاورز بوشهر بوشهر علمي،آموزش و پژوهش 09171778521
 •  
موسسه طلوع اميد پری کرمی بوشهر تنگستان بهداشت و سلامت 09179290594
35226771-077
تلفكس
 •  
موسسه جمعیت همیاران سلامت روان  مهر آوای دیار جم فاطمه انصاری بوشهر جم بهداشت و سلامت 09173735370
37625120-077
 •  
فرهنگ سازان محیط زیست دشتستان سهیلا زمانی برازجانی بوشهر دشتستان زيست محيطي 09171707869
34242903-077
تلفكس
 •  
انجمن اندیشه سلامت سبز مژگان تنها بوشهر دشتستان زيست محيطي 09171130148
34254543-077
 •  
کلینیک مدکاری و مشاوره تدبیر زهرا آزاد پور بوشهر دشتستان بهداشت و سلامت 09308194058
34242561-077
 •  
کلینیک مدکاری و مشاوره تدبیر نسرین پورجم بوشهر دشتستان بهداشت و سلامت 09384116143
 •  
موسسه باور امید دشتستان سیده هاجر جعفری بوشهر دشتستان بهداشت و سلامت 09179748973
34232851-077
 •  
انجمن پیوندگان طریق تندرستی امین رنجبر بوشهر دشتستان بهداشت و سلامت 09178742892
34221400-077
 •  
موسسه ترنم باران امنه نیکنام بوشهر دشتستان بهداشتوسلامت 09179061088
34452197-077
 •  
مهر آگین دشتستان مژده سرکاری
 
بوشهر دشتستان بهداشت و سلامت 09174408366
34826619-077
 •  
موسسه اجتماع محورترنم سیده رقیه فاطمی بوشهر ديلم بهداشت و سلامت 09379244145
33244046-077
 •  
انجمن نبض زمین اسما نورانی بوشهر كنگان زيست محيطي 09173745631
37222667-077
 •  
موسسه یاوران طبیعت حميد عشايري بوشهر گناوه زيست محيطي 09177715880
 •  
موسسه هيراد نور جنوب مينا شهابي بوشهر گناوه بهداشت و سلامت 09171785848
33135709-077
 •  
كانون فرهنگي اجتماعي بانوان حامي محيط زيست معصومه مهدوي تهران پرند محيط زيستي 09123047935
09129451627
 •  
خانه فرهنگ توسعه پايدار مريم آقا شيخ محمد تهران تهران زيست محيطي 09121054144
22825572-021
 •  
انجمن زنان طرفدار توسعه پایدار محیط زیست شهلا فارسی منفرد تهران تهران زيست محيطي 91213131510
 •  
انجمن توسعه زيست گون پاك فريبا فتحي تهران تهران زيست محيطي 09198469703
66592238-021
 •  
جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست مه لقا  كاشفي (ملاح) تهران تهران زيست محيطي 09106239600
021-22045266
 •  
موسسه توسعه روستای سبز فاطمه ميرزايي تهران تهران زيست محيطي 09126306901
021-66940815
 •  
انجمن پايشگران حامي محيط زيست(پاما) ميترا البرزي منش تهران تهران زيست محيطي 09122172363
خانم آشتياني
 •  
انجمن زنان پژوهشگر علوم اسلامی دكتر سميه طهماسبي تهران تهران علمي،آموزش و پژوهش 09127150154
44691291-021
 •  
انجمن زنان پژوهشگر تاریخ فخرالسادات محتشمی پور
حوريه سعيدي
تهران تهران علمي،آموزش و پژوهش 1054278 0912
09123080779
66917570-021
تلفکس
 •  
کانون پژوهشی اجتماعی طنین ایثار پروين هدايتي تهران تهران علمي،آموزش و پژوهش 09123375016
021-66757408,9
 •  
کانون پژوهش طلیعه رویش ماجده سادات فاطمي تهران تهران علمي،آموزش و پژوهش 09127625628
88468742-021
 •  
موسسه مطالعات و تحقیقات زنان اكرم  مصوري منش تهران تهران علمي،آموزش و پژوهش 09121482997
021-22050694
 •  
انجمن ایرانی مطالعات زنان دکتر شكوه  نوابی نژاد تهران تهران علمي،آموزش و پژوهش 09121190898
021-88310534
 •  
انجمن مطالعات  خانواده هزاره عاليه شكربيگي تهران تهران علمي،آموزش و پژوهش 09126807098
 •  
موسسه سيبستان خرد خانم داود پور تهران تهران علمي،آموزش و پژوهش 66493410-021
66491792
 •  
كانون پژوهش فرهيختگان ايران آقاي شيردل تهران تهران علمي،آموزش و پژوهش 7-22915155-021
 •  
بنیاد فرهنگی کوثر خانم لولاچيان تهران تهران علمي،آموزش و پژوهش 021-55167693
55622647
55603134
 •  
انجمن بیان ایران غلام زاده تهران تهران علمي،آموزش و پژوهش 09128046922
021-33798559
 •  
سازمان دفاع از قربانیان خشونت سیاوش ره پیک تهران تهران علمي،آموزش و پژوهش 09121362189
خ مستوفی
 •  
موسسه فرهنگی، هنری شیدنگاران فريبا اباذري تهران تهران علمي،آموزش و پژوهش 09123457233
 •  
انجمن استعدادهای برتر صفدر زارع تهران تهران علمي،آموزش و پژوهش 09123505734
 •  
کانون فارغ التحصیلان دانشگاه الزهرا (س) دكتر
 پروين داد انديش
تهران تهران علمي،آموزش و پژوهش 09122983704
(شماره دبير انجمن)
09198300128
چناري
 •  
بنياد توسعه كار آفريني زنان و جوانان مهندس فيروزه صابر تهران تهران كارآفريني، حرفه آموزي، اشتغالزايي 09121593133
 •  
انجمن زنان مدیر كارآفرين ماهرخ فلاحي       09121677002
 •  
انجمن ملي زنان كارآفرين مريم خاوازي       09123257132
 •  
شبکه منطقه زنان برای توسعه پایدار آزاده دادننده تهران تهران شبكه هاي تخصصي 09123108768
88914931-021
 •  
شبکه رشد فراگیر توسعه پایدار دکتر پریچهره شاهسوند تهران تهران شبكه هاي تخصصي 09121302283
 •  
جمعيت بيداري، آگاهي و رشد باروري سارا چرتابيان تهران تهران بهداشت و سلامت 09123836460
88419429-021
 •  
موسسه توان گستران برنا دكتر محبوبه خلوق تهران تهران بهداشت و سلامت 09123905841
66516590-021
تلفكس
 •  
جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی مريم پازوكي تهران تهران بهداشت و سلامت 09126450857
021-88846549
تلفكس
 •  
کانون سلامت بانوان ایران (سبا) مهناز روحي تهران تهران بهداشت و سلامت 09122973160
021-66405138
 •  
انجمن سلامت خانواده ايران شهرام ضرابيان تهران تهران بهداشت و سلامت 66420539-021
66421383
 •  
انجمن حمایت از بیماران مبتلا به سرطان پستان ایرانیان اكرم السادات سجاديان تهران تهران بهداشت و سلامت 021-33558972
 •  
موسسه سرطان پستان تهران دكتر آزاده جولايي تهران تهران بهداشت و سلامت 09101569579
09126113426 
خانم رجايي پور
 •  
موسسه تحقیقات، بازتوانی و بهبود زندگی زنان دکتر صديقه ضیایی تهران تهران بهداشت و سلامت 021-88847188-9
 •  
انجمن سلامت جوانان سبز دكتر حميد صمدزاده تهران تهران بهداشت و سلامت 021-88796531
888791018
 •  
موسسه زن و سلامتی شمسي جعفري تهران تهران بهداشت و سلامت 021-22496423
 •  
جمعيت همياران سلامت  روان اجتماعي ايران زري تقي زاده تهران تهران بهداشت و سلامت 09121327026
021-88888958
 •  
کلنیک مددکاری و مشاوره آل یاسین سيده ماندانا
حسيني بمي
تهران تهران خدمات اجتماعي
(پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي)
09125767294
66945860-021
 •  
كانون بانوان اكباتان مريم پدري تهران تهران خدمات اجتماعي
(پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي)
09124544138
44635300-021
 •  
انجمن زنان پيشرو خانم مشيري تهران تهران خدمات اجتماعي
(پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي)
80280328-021
 •  
دور انديشان علوي محمد علي اعتماديان تهران رباط كريم محيط زيستي 0939538606
 •  
جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی پریماه سکینه رمضانی چهارمحال و بختیاری اردل بهداشت و سلامت 09139858753
 •  
جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی پریماه سکینه رمضانی چهارمحال و بختیاری اردل بهداشت و سلامت 09139858753
 •  
انجمن دوستداران طبیعت شهرستان بروجن گلفام خلیلی فرد چهارمحال و بختیاری بروجن زيست محيطي 09138845340
34222045- 038
 •  
انجمن زيست محيطي تسنيم ليلا اخلاصي چهارمحال و بختیاری بروجن زيست محيطي 09137017036
 •  
موسسه فرهنگی اجتماعی نادیای شهرستان بروجن       خدمات اجتماعي
(پيشگيري ازآ سيب هاي اجتماعي)
 
 •  
کلینیک مددکاری اجتماعی مژده ام البنین عباسی سورکی چهارمحال و بختیاری بروجن خدمات اجتماعي
(پيشگيري ازآ سيب هاي اجتماعي)
09133804806
34239674- 038
تلفکس
 •  
تسهیلگران روستایی بروجن حمیرا طهماسبی چهارمحال و بختیاری بروجن خدمات اجتماعي
)پيشگيري از
آسيب هاي اجتماعي(
09132823916
34222375- 038
تلفکس
 •  
انجمن زنان پژوهشگر شهرستان بروجن افسانه رحیمی آلوقره چهارمحال و بختیاری بروجن علمي،آموزشي و پژوهشي 09133843544
 •  
تشكل زيستي محيطي فوژان سبز ليلا توكلي چهارمحال و بختیاری شهرکرد زيست محيطي 09131844989
32250192-038
 •  
حافظان طبيعت شهركرد خديجه همتيان دهكردي چهارمحال و بختیاری شهرکرد زيست محيطي 09138814173
32226062- 038
 •  
انجمن زنان پژوهشگر استان نسرين هاديان چهارمحال و بختیاری شهرکرد علمي،آموزش و پژوهش 09132839048
33346681- 038
 •  
جمعیت اجتماعی فرهنگی زنان چهارمحال بختیاری پريچهر سلطاني چهارمحال و بختیاری شهرکرد بهداشت و سلامت 09131814938
2222785-038
 •  
جمعيت همياران سلامت روان و مدت ميهه صغري محمدي
(رئيس هيات مديره)
چهارمحال و بختیاری کوهرنگ بهداشت وسلامت 09139843146
33625305- 038
تلفكس
 •  
كلينيك مددكاري ياسين فاطمه سروري خراسان رضوي خليل آباد بهداشت و سلامت 09158331362
 •  
مددکاری حضرت مریم(س) الهام اکبرپور خراسان رضوي سبزوار بهداشت و سلامت 09155718624
 •  
جمعيت زنان حامي محيط زيست (جمعيت زمرد طبيعت كوير كاخك) فاطمه گواهي كاخكي خراسان رضوی گناباد زيست محيطي 09155333310
57372374-051
تلفكس
 •  
جمعيت همياران سلامت روان اجتماعي مرضيه يعقوبيان مقدم خراسان رضوي مشهد بهداشت و سلامت 09151203144
09159041123
7-37520646-051 تلفكس
 •  
موسسه برنا آویژه پارسا مرضیه سادات موسوی نسب خراسان رضوي مشهد خدمات اجتماعي
(پيشگيري ازآسيب هاي اجتماعي)
09159106069
 •  
موسسه باران مهر شهر بهشت خانم عرفانیان خراسان رضوي مشهد خدمات اجتماعي
( پيشگيري ازآسيب هاي اجتماعي)
09154437614
38428414-051
 •  
مركز نگهداري كودكان خانه فرشتگان طاهره رمضان زاده خراسان رضوي مشهد خدمات اجتماعي
( پيشگيري ازآسيب هاي اجتماعي)
09153136595
38670850-051
 
 •  
انجمن بین المللی راه به زیستن مهناز احمدي مقدم خراسان رضوی مشهد خدمات اجتماعي
( پيشگيري ازآسيب هاي اجتماعي)
09158090998
36021158-051
 •  
موسسه خيريه جمعيت آفتاب مينا قرباني اميرآبادي خراسان رضوي مشهد خدمات اجتماعي
( پيشگيري ازآسيب هاي اجتماعي)
09155213694
36670134-051
 •  
انجمن حمایت از توانمندی های بانوان هما آساني خراسان رضوی مشهد خدمات اجتماعي
( پيشگيري ازآسيب هاي اجتماعي)
09151046745
38680511-051
 •  
خانه محيط زيست و توسعه پايدار زمين صديقه نظري خراسان رضوي مشهد زيست محيطي 09158097305
37273138-051
 •  
جمعیت زنان مبارز با آلودگی محیط زیست مليحه جوادي مقدم خراسان رضوی مشهد زیست محیطی 09153146457
 •  
موسسه تفكر سبز جوان سميرا اكبري خراسان رضوي مشهد زيست محيطي 09155140192
38837682-051
 •  
كلينيك مددكاري هدايت شرق رحيم سهيلي خراسان رضوي نيشابور بهداشت و سلامت 91515419090
 •  
انجمن زيست محيطي آلاله ثريا عزيزي خراسان شمالی بجنورد زيست محيطي 09151879901
32225619-058
 •  
کانون فرهنگی پژوهشی اندیشه نرگس نوروزي خراسان جنوبی بیرجند علمي،آموزش و پژوهش 09151641731
 •  
جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی خراسان جنوبی فهيمه شبان خراسان جنوبی بیرجند بهداشت و سلامت 09158668231
 •  
موسسه کیش مهر خاوران نيكو اعتصام خراسان جنوبی بیرجند بهداشت و سلامت 09153636173
(خ فيروزي)
 •  
موسسه محیط زیستی چیتا مصطفی زیتونی خراسان جنوبی بشرویه زيست محيطي 09158340122
09159347174
 •  
موسسه زیست محیطی حامیان طبیعت قهستان ناهید سادات نوربخش خراسان جنوبی قاین زيست محيطي 09151645213
 •  
موسسه پرواز سبکبال سعادت فریده قاطع خوزستان اهواز بهداشت و سلامت 09359887789
33780141-061
 •  
موسسه اشراق سبز امید فاطمه نیسی خوزستان اهواز بهداشت و سلامت 09380118637
09302951471
33786796-061
 •  
راهیان پویا سبز نوین زهرا مهدی پور خوزستان اهواز بهداشت و سلامت 09351228253
32256848-061
 •  
کانون بانوان خروشان سبز کارون خوزستان مهرانگیز نادري خوزستان اهواز بهداشت و سلامت 09169944966
 •  
موسسه آینده سازان فردای جوانان بهروز امیری خوزستان اهواز بهداشت و سلامت 09163206576
09388544910
 •  
موسسه یاوران نور و امید اشرف فلاحی خوزستان اهواز بهداشت و سلامت 09163040797
 •  
موسسه حمایت از زندگی سالم تکامل نسرین چوبند خوزستان اهواز بهداشت و سلامت 09166200794
32230629-061
 •  
بهشت کوچک خوشبختی مینا غلامی خوزستان اهواز خدمات اجتماعي
(پیشگیری از آسيب هاي اجتماعي)
09161147820
32274514-061
تلفكس
 •  
مرکز پیشگیری از آسیبهای اجتماعی میترا حیدریان خوزستان اهواز خدمات اجتماعي
(پیشگیری از آسيب هاي اجتماعي)
09365090583
 •  
موسسه همای رحمت مهری گودرزیان خوزستان دزفول بهداشت و سلامت 09358890714
42537891-061
 •  
موسسه روانشناسي رهپويان سلامت دزفول سیده ندا موسویان فر خوزستان دزفول بهداشت و سلامت 09163463486
 •  
موسسه راه زندگی مهدی بوعذار خوزستان شوش بهداشت و سلامت 09168427622
 •  
موسسه آذین مهرنرگس لیلا منجزی خوزستان شوشتر بهداشت و سلامت 09169987972
 •  
موسسه مهر اندیشان نشاط فاطمه مختاربندیان زاده خوزستان شوشتر بهداشت و سلامت 09169260828
36234241-061
تلفكس
 •  
موسسه امید فردا هفتگل سمیرا معصوم خوزستان هفتگل بهداشت و سلامت 09369505729
43584903-061
 •  
موسسه نسوان هفتگل نرگس درویشی خوزستان هفتگل بهداشت و سلامت 09166906367
 •  
کانون فرهنگی اجتماعی بانوان مشکات الهدی حسین بحرکانی خوزستان هندیجان بهداشت و سلامت 09169542138
 •  
موسسه همسفرتامرز رؤیا سمیه سلیمانی قیداری زنجان خدابنده بهداشت و سلامت 09195240366
34229027-024
 •  
موسسه آواي آرام آب شروين زندي زنجان زنجان بهداشت و سلامت 09123032681
33445086024-
تلفكس
 •  
موسسه بازتاب توسعه زنگان سهيلا پرچگاني زنجان زنجان بهداشت و سلامت 09122424294
33461763024-
تلفكس
 •  
انجمن حامیان زنان روستایی در جامعه کشاورزی عصمت ضرابي زنجان زنجان بهداشت و سلامت 09123412639
024-35246446
 •  
موسسه زمزمه زلال زندگي سميه بيات زنجان زنجان بهداشت و سلامت 09104742959
33531370-024
تلفكس
 •  
موسسه پرتو افروزان زنجان فاطمه حبيب نيا زنجان زنجان بهداشت و سلامت 09198433605
33322003-024
 •  
موسسه همياران سلامت مهر زنجان داود زارعي زنجان زنجان بهداشت و سلامت 09126415180
33540971-024
تلفكس
 •  
موسسه دروازه طبيعت پيماي زنگان سيده مهنازحسيني
(دبير)
زنجان زنجان زيست محيطي 09122424024
33431575024-
تلفكس
 •  
انجمن زنان پژوهشگر تاريخ حوريه سعيدي
(رئيس هيات مديره)
زنجان زنجان علمي،آموزش و پژوهش 09125410567
 •  
موسسه آوای مهر طارم حسین رکابی زنجان طارم خدمات اجتماعي
(پیشگیری از آسیب های اجتماعی)
09192785358
32863733-024 تلفکس
 •  
موسسه نواندیشان دندی منیژه عجملو زنجان ماهنشان بهداشت و سلامت 09199588955
85417803-024
 •  
موسسه پیشگامان سلامت فاطمه محمدی زنجان ماهنشان بهداشت و سلامت 09195894620
36222355-024
تلفکس
 •  
موسسه زیست محیطی گل آزین ریحانه نیک خواه سمنان دامغان زیست محیطی 09122318797
35255445-023
 •  
موسسه پیشگامان سلامت کوهش سمنان هما احمدیان سمنان سمنان بهداشت و سلامت 09102020163
33459080-023
تلفكس
 •  
نوید دهندگان نور گرمسار ایران زندی سمنان گرمسار بهداشت و سلامت 09120975922
34565180-023
 •  
مهر آفرینان پیروز وند حوریه حر سمنان مهدی شهر بهداشت و سلامت 09124316530
33629664-023
 •  
موسسه كوثر نبي سيستان زهرا پودينه رستمی سیستان و بلوچستان زابل بهداشت و سلامت 09151445572
 •  
موسسه لاله هاي هامون فاطمه قورزايي سیستان و بلوچستان زابل خدمات اجتماعي
(پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي)
09157315278
32233730-054
 •  
انجمن شاه پري ياري گران زنان دکتر پوراندخت نخعی سیستان و بلوچستان زاهدان بهداشت و سلامت 09151450346
09384846868
33444409-054
 •  
موسسه توسعه و ارتقا سلامت و پيشگيري زاهدان هديه كفعمي خراسان سیستان و بلوچستان زاهدان بهداشت و سلامت 09155404548
33222848-054
 •  
موسسه سلامت اجتماعی فرزانه زاهدان زهرا لگزي سیستان و بلوچستان زاهدان بهداشت و سلامت 09153401418
 •  
موسسه یاس کبود حضرت محمد (ص) خانم مليحه آذرنوش سیستان و بلوچستان زاهدان بهداشت و سلامت 09155498354
 •  
انجمن تلاشگران جامعه هدف شهناز اربابي سیستان و بلوچستان زاهدان بهداشت و سلامت 09370090472
09393561688
 •  
موسسه سلامت اجتماعی رهروان خدمت حسينعلي شيرزاي سیستان و بلوچستان زاهدان بهداشت و سلامت 09155402340
 •  
موسسه غير دولتي حامي آتيه سبز فراوان فرشته دهواري سیستان و بلوچستان زاهدان خدمات اجتماعي
(پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي)
09338255261
 •  
موسسه همياران سلامت روان اجتماعي صديقه سليماني پور سیستان و بلوچستان زاهدان خدمات اجتماعي
(پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي)
09211916498
 •  
موسسه سايه نيمروز سبحان سرحدي سیستان و بلوچستان زاهدان خدمات اجتماعي
(پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي)
09153410722
 •  
كانون فرهنگي اجتماعي بانوان شهرستان سراوان نازي ناستي زائي سیستان و بلوچستان سراوان خدمات اجتماعي
(پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي)
09151990508
37622011-054
 •  
كانون فرهنگي اجتماعي بانوان فنوج الهام محمدي سیستان و بلوچستان فنوج خدمات اجتماعي
(پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي)
09390988766
37182201-054
تلفكس
 •  
موسسه مهرماندگار کنارک بهروز ملازهی سیستان و بلوچستان کنارک بهداشت و سلامت 09015450055
 •  
مرکز شهید رجایی میرجاوه ناصر شمسی فر سیستان و بلوچستان میرجاوه بهداشت و سلامت 09159390061
 •  
پايگاه سلامت روان اجتماعي حوريه جهرم زهرا رسالت فارس جهرم بهداشت و سلامت 93737413090
91739158430
 •  
موسسه همیاران سلامت روان صبا ابوالفضل رنجبر فارس خرم بید بهداشت و سلامت 09173513913
 •  
انجمن سلامت خانواده با تاکید بر سلامت زنان دكتر زهرا صراف فارس شیراز بهداشت و سلامت 09173116706
 •  
مشارکت اجتماعی بانوان و جوانان فارس رقیه حمزوی فارس شیراز بهداشت و سلامت 09173385751
 •  
انجمن سیب کال سيده معصومه زارعي فارس شیراز خدمات اجتماعي (پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي) 09366241958
 •  
کانون جهاندیدگان منتظران نیرومند فارس فیروزآباد بهداشت وسلامت 91773887090
38723691-071
 •  
موسسه همیاران سلامت روان کرانه مهرلارستان آهون بر فارس لارستان بهداشت وسلامت 09173831355
 •  
موسسه همياران نداي مهر عشرت مرشدلو فارس لارستان بهداشت وسلامت 09711832369
52340608-071
 •  
موسسه مردم نهاد هدف لارستان فاطمه غلامپور فارس لارستان بهداشت وسلامت 09171832369
071-52344792
 •  
موسسه پرتو اميد حسين حيدري فارس لامرد بهداشت وسلامت 09177816825
 •  
مؤسسه سلامت روان رقيه وادیدار قزوین آبیک بهداشت و سلامت 09198596079
32898897-028
تلفكس
 •  
انجمن تحقيق و توسعه البرز قزوين مهدي پشامي قزوین قزوین علمي،آموزش و پژوهش 09121822488
33337133-028
تلفكس
 •  
محیط یاران سبزاندیش آقاي عسگري قزوین قزوین زيست محيطي 09124819302
028-33426655
تلفكس
 •  
انجمن پاسداشت از آیینها ومشاهیر سرزمین کهن محمد رضا نوروزیان قزوین قزوین زيست محيطي 09127860933
028-33360844
تلفكس
 •  
مؤسسه رزمي كاران حافظ طبيعت عليرضا كريمي قزوین قزوین زیست محیطی 09122073673
33662771-028
تلفكس
 •  
انجمن زيست محيطي آسمان آبي حميد رضا جمالي قزوین قزوین زیست محیطی 09121821952
33229210-028
تلفكس
 •  
مؤسسه زيست گسترفدك محمد طباخ شعباني قزوین قزوین زیست محیطی 09121820129
 •  
موسسه سلامت خانواده آفتاب فاطمه باجلان قزوین قزوین بهداشت و سلامت 09197408150
33348042-028
 •  
موسسه همیاران سلامت روان توانگران ناهيد مهدی آبادی قزوین قزوین خدمات اجتماعي
(پيشگيري ازآ سيب هاي اجتماعي)
09199867348
028-32372708
تلفكس
 •  
موسسه همیاران سلامت وروان گام سپید اکرم قنبری قزوین قزوین خدمات اجتماعي
(پيشگيري ازآ سيب هاي اجتماعي)
09190460769
028-33781065
تلفكس
 •  
مؤسسه آسايش روز قزوين داود عباسي قزوین قزوین خدمات اجتماعي
(پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي)
09191942110
33357874-028
 •  
موسسه جوانان دانش پژوه سيد مسعود هاشمی تبریز قم قم علمي، آموزشي و پژوهشي 09125526805
37701996-025
 •  
انجمن ترنم تپش طبیعت زهرا رضواني
(رئيس هيات مديره)
قم قم زیست محیطي 09126215484
 •  
انجمن حریم سبز وطن عاتقه موسوی قم قم زیست محیطي 09125518403
37735558-025
 •  
موسسه  بوم شناسان آریایی فرشته پورصادق قم قم زیست محیطي 09193588065
 •  
موسسه حریم سبز وطن عاتقه موسوی قم قم زيست محيطي 09125518403
37735558-025
 •  
موسسه بهار مهر بانوی اردیبهشتی فهیمه برقعی روحانی قم قم بهداشت و سلامت 09126519937
 •  
موسسه داوطلبین بهداشت لیلا پوربافرانی قم قم بهداشت و سلامت 09194526835
 •  
موسسه همای سلامت فاطمه وارانی قم قم بهداشت و سلامت 09192485827
33600096-025
 •  
موسسه پرتو امید فاطمه مولایی قم قم بهداشت و سلامت 09109651740
38812603-025
 •  
انجمن همیاران مهرآفرین اکرم زارع قم قم بهداشت و سلامت 09127461793
37700899-025
 •  
موسسه پیشگامان سلامتی جوانان سيد مرتض مهدويي قم قم بهداشت و سلامت 09122539782
09125521856
025-37737924
 •  
موسسه افق طبیعت پایدار آریایی لیلا داودی کهکی قم کهک زیست محیطي 09191520779
 •  
انجمن پازين حفظ محيط زيست حامد اسراري کردستان بانه زيست محيطي 09183756119
 •  
موسسه سلامت روان کلبه امید شهرستان بیجار شهناز ملکیان کردستان بیجار بهداشت، سلامت 09188777622
38236338-087 تلفكس
 •  
انجمن همیاران سلامت روان اجتماعی سقز غريبه عدناني کردستان سقز بهداشت، سلامت 09183763035
32150873-087
 •  
موسسه شناخت پژوهش کازیوه کردستان محمد شکوهی کردستان سنندج بهداشت و سلامت 09183802447
 •  
جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی شهرستان سنندج پرستو رنگ آميز کردستان سنندج بهداشت و سلامت 09185172329
087-32272200
33289620
 •  
موسسه ی که ژوان شهریار رحیمی
(رئيس هيات مديره)
کردستان سنندج بهداشت و سلامت 09183724213
33231610-087
تلفكس
 •  
جمعیت همیاران سلامت روان شهرستان سروآباد شلر نادري کردستان سروآباد بهداشت و سلامت 09189700701
 •  
انجمن همیاران سلامت روان بانوان کامیاران چنور کریمی کردستان کامیاران بهداشت و سلامت 09184168261
35532182-087
 •  
انجمن بانوان پیشگیری از آسیبهای اجتماعی" به بان" سنندج فلوريا محمدپور کردستان سنندج خدمات اجتماعي
(پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي)
09188732609
33282316-087
 •  
مرکز مشاوره پویش مسعود برشان کرمان بافت بهداشت و سلامت 09132791154
42420090-034
 •  
مرکز مشاوره جوانها نرجس کاویانی کرمان بافت بهداشت و سلامت 09132479806
42428040-034
 •  
مرکز مشاوره مهر آریا عشرت ایرانپور کرمان بافت بهداشت و سلامت 0913258478
42423001-034
 •  
کانون فرهنگی و اجتماعی بانوان رابر بهجت فروزان مهر کرمان رابر بهداشت و سلامت 09132459313
42452555-034
 •  
موسسه بهشت سبز زهراکرباسی کرمان راور زیست محیطی 09140547782
3722847- 034
 •  
گروه دوستداران طبیعت رفسنجان فرزاد مهدوی کرمان رفسنجان زيست محيطي 09131912006
34266154-034
 •  
کانون فعالیتهای اجتماعی صبح کویر رفسنجان سعید حسینی کرمان رفسنجان بهداشت و سلامت 09132923414
34266611-034
 •  
کلینیک مددکاری اجتماعی فریبا جرجندی کرمان فهرج بهداشت وسلامت 09132468729
 •  
جمعیت دوستداران زمین سبز فتحيه نعمت الله زاده کرمان کرمان زيست محيطي 09133972278
32443520-034
 •  
موسسه آموزشی پژوهشی اندیشمندان کویر سید احسان حسینی نسب کرمان کرمان علمي،آموزش وپزوهش 09131415995
32444407-034
 •  
موسسه مطالعات و آموزش مدیریت بحران استان اکبر علوی کرمان کرمان علمي،آموزش وپزوهش 09131434715
 •  
انجمن مدیریت سلامت کرمان مریم اسماعیلی کرمان کرمان بهداشت وسلامت 09132963760
 •  
انجمن مهرهفتواد فاطمه امیرماهانی کرمان کرمان بهداشت وسلامت 09131954406
 •  
انجمن تغذیه طبیعی استان اسد الله جديدي کرمان کرمان بهداشت وسلامت 32222951-034
 •  
انجمن خیریه سلامت بانوان استان کرمان زينب واعظي کرمان کرمان بهداشت وسلامت 09133414969
22210203-034
 •  
جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی شهناز افتخاری کرمان کرمان بهداشت وسلامت 09131990314
32466677-034
 •  
کانون مددکاری سبحان کویر علماء ثانی کرمان کرمان بهداشت و سلامت 09139416876
 •  
موسسه حکیمان کریم محمد حسین پور ابراهیمی کرمان کرمان بهداشت و سلامت 9131406891
09133414464
 •  
جمعيت همياران سلامت روان اجتماعي بادمهر زهرا پور زاهد كرمانشاه اسلام آباد غرب خدمات اجتماعي
پیشگیری از آسیبهای اجتماعی)
09186141550
25221569-083
 •  
جمعيت همياران سلامت روان پاوه هانا راه پيما كرمانشاه پاوه خدمات اجتماعي
پیشگیری از آسیبهای اجتماعی)
09188595576
27226833-083
 •  
جمعيت همياران سلامت روان دالاهو ويدا كريمي كرمانشاه دالاهو خدمات اجتماعي
پیشگیری از آسیبهای اجتماعی)
09189344661
33724213-083
 •  
جمعيت همياران سلامت روان آريان زاگرس حميد نعمتي كرمانشاه سرپل ذهاب خدمات اجتماعي
پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
0918935492
42231957-083
 •  
جمعيت همياران سلامت روان طراوت لاله هاي قصرشيرين گلاره بادافره كرمانشاه قصر شيرين بهداشت و سلامت 09373596354
44221396-083
 •  
انجمن رویش کلام نو سپیده رضایی کرمانشاه کرمانشاه بهداشت و سلامت 09189947543
 •  
انجمن افق سلامت حسین حمزه ای
(رئيس)
کرمانشاه کرمانشاه بهداشت و سلامت 09188338938
 •  
موسسه طلیعه فکر طیب گراوندی كرمانشاه كرمانشاه بهداشت و سلامت 09181302860
37225984-083
 •  
موسسه ارتقاء سلامت رهنماي كرمانشاه مژگان سعيدي كرمانشاه كرمانشاه بهداشت و سلامت 09123701297
 •  
موسسه تبلور خورشيد خرد سلماز كامكار كرمانشاه كرمانشاه بهداشت و سلامت 09185826418
38390654-083
 •  
موسسه خيريه آل ياسين سارا ژوليده كرمانشاهي كرمانشاه كرمانشاه بهداشت و سلامت 09189955911
 •  
موسسه خيريه ميلاد لاله ها فاطمه دهنوي كرمانشاه كرمانشاه بهداشت و سلامت 91829013590
34238368-083 تلفكس
 •  
موسسه مهر آئينان مهر دكتر امير سالور كرمانشاه كرمانشاه بهداشت و سلامت 37234636-083
 •  
جمعيت همياران سلامت روان فاطمه حسن آبادي كرمانشاه كرمانشاه خدمات اجتماعي
پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
09354928761
38258577-083
 •  
كانون همياران اميد محمود عظيمي كرمانشاه كرمانشاه خدمات اجتماعي
پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
09189311418
37285655-083
 •  
موسسه پيشگيري از آسيب هاي رفتاري اعظم  قرباني كرمانشاه كرمانشاه خدمات اجتماعي
پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
09183850619
 •  
موسسه گل هاي زنبق طاق بستان پريوش دارايي كرمانشاه كرمانشاه خدمات اجتماعي
پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
09189218766
34280398-083
 •  
جمعيت حمايت از خانواده آسيب پذير مرتضي بني بيات كرمانشاه كرمانشاه خدمات اجتماعي
پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
09183336675
38212849-083
تلفكس
 •  
پايگاه سلامت روان اجتماعي ديار آناهيتا زهرا جميلي كرمانشاه كنگاور خدمات اجتماعي
(پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي)
09187332347
 •  
موسسه همیاربالهای پرواز سید حمید عبدی پور کهکیلویه و بویر احمد بویراحمد بهداشت و سلامت 09173412154
09399133140
 •  
موسسه کلک نوین دنا رضا خلیلی کهکیلویه و بویر احمد بویراحمد بهداشت و سلامت 09175206562
 •  
جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی کهگیلویه وبویراحمد مرضیه التیامی جو کهکیلویه و بویر احمد بویراحمد خدمات اجتماعي
(پيشگيري از آسيب هاغي اجتماعي)
09176359038
 •  
موسسه علم پژوهان دنا محمد رضا طاهر نزاد کهکیلویه و بویر احمد بویراحمد علمي،آموزش و پژوهش 09383971198
 •  
موسسه سبز ياران اميرچمران مرضیه افرازی کهکیلویه و بویر احمد چرام زيست محيطي 09173418935
 •  
چاووشان سلامت پارسه لنده عادل ضربی کهکیلویه و بویر احمد لنده بهداشت وسلامت 09177425806
 •  
موسسه خیریه همیاران سلامت روان بهستان صدیقه  پوری گلستان آق قلا بهداشت وسلامت 09117014982
 •  
موسسه نسیم سلامت گلستان گوهر پناهیان گلستان ترکمن بهداشت وسلامت 09111784964
 •  
موسسه خیریه ترکمن آرکا جمیله کر گلستان تركمن بهداشت وسلامت 09111785022
 •  
موسسه غیر انتفاعی خورشید تابان گلستان (پرواز دوباره) زینب  قجر جزی گلستان رامیان بهداشت وسلامت 09119781902
 •  
موسسه كنشگران توسعه پارس حسين كريمي
(اكرم موقري)
گلستان گرگان خدمات اجتماعي
(پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي)
09129306280
09117018191
66907192-021
 •  
انجمن سبا مهرآفرین فاطمه نصيري گلستان گرگان بهداشت و سلامت 09111712737
224519030-017
 •  
موسسه خیریه پیشگامان سلامت گرگان مریم آسیابان گلستان گرگان بهداشت و سلامت 09111716236
32326189-017
تلفکس
 •  
كانون جوانان دانشگران فردا فاطمه نسا كیقبادی گلستان گرگان بهداشت و سلامت 09111755131
017-32523954
 •  
موسسه همیاران سلامت روان، حامی آرامش هیرکان حامد قاسمی گلستان گرگان بهداشت و سلامت 09113771018
 •  
کلینک مددکاری اجتماعی مهر مسیح اله مهرانی گلستان گرگان بهداشت و سلامت 09111719705
 •  
کلینیک مددکاری اجتماعی همراهان محبوبه نجفی نژاد گلستان گرگان بهداشت و سلامت 09113758523
32342194-017
تلفكس
 •  
کلینیک مددکاری طراوت زهرا قرن ابادی گلستان گرگان بهداشت و سلامت 09119656911
32533600-017
تلفكس
 •  
موسسه راهیان بهبودی گلستان مرتضی قائمی گلستان گرگان بهداشت و سلامت 09111778997
32326594-017
 •  
موسسه همیاران سلامت روان بینا اندیشان بیدار حمیدرضا آقاملایی گلستان گرگان بهداشت و سلامت 09113700792
 •  
تولد دوباره زندگی گلستان سرین  محمدی فر گلستان مینو دشت بهداشت و سلامت 09359892770
 •  
موسسه نغمه سرايان سلامت ثريا شيخي گلستان مينودشت بهداشت و سلامت 09399923839
 •  
موسسه غیر انتفاعی آوای بهشت علیرضا مصطفی لو گلستان مينودشت بهداشت و سلامت 09112798284
 •  
موسسه همیاران سلامت روان اجتماعی ساحل امید سمانه جهانی گیلان بندرانزلی بهداشت و سلامت 09119828965
44514619-013
تلفكس
  جمعیت همیاران سلامت و روان اجتماعی گیلان زهرا رشیدی نژاد گیلان رشت بهداشت و سلامت 09111484911
33511698-013 تلفكس
  موسسه سبزکاران بالان گیلان سیده نسیم طواف زاده حقی گیلان رشت زیست محیطی 09111310012
33667633-013 تلفكس
  سازمان غیردولتی جمعیت همیاران سلامت روان  صومعه سرا شهربانو پور جمالی گيلان صومعه سرا بهداشت وسلامت 09112811983
44331223-013 تلفكس
  مؤسسه حامیان طبیعت سبز کادوس فاطمه مسافر ماکلوانی گیلان فومن زیست محیطی 09119308185
  موسسه خیریه همیاران سلامت و روان فومن نگین رضایی گیلان فومن بهداشت وسلامت 09355444882
09367896253
  موسسه خیریه همیاران سلامت روان یاران همیشه همراه  لنگرو معصومه اسلامی گیلان لنگرود بهداشت وسلامت 09118459322
42536565-013
  انجمن آموزشی و فرهنگی زنان پژوهشگر همیار ازنا معصومه زردچغايي لرستان ازنا علمي،آموزش و پژوهش 09163649179
43423474-066
  سازمان زيست محيطي موج سبز بانوان ازنا مرضيه صادقي لرستان ازنا زيست محيطي 09166663107
43421218-066
  موسسه باور بهزيست سیده فاطمه موسوي صالح لرستان اليگودرز خدمات اجتماعي
(پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي)
09169645199
43343012-066
  موسسه افلاک اندیشان آینده سبز الهام دریکوند لرستان بروجرد بهداشت وسلامت 09166678812
  موسسه حاميان  سلامت اجتماعي ثريا نظر پورملائي لرستان بروجرد بهداشت و سلامت 09169629297
  موسسه نیک خواهان بروجرد سارا مرادی لرستان بروجرد بهداشت و سلامت 09165590380
33226303-066
تلفكس
  باشگاه پژوهشگران رشد آيدين شبرو لرستان بروجرد علمي،آموزش وپزوهش 09163990918
  انجمن پیشگامان محیط زیست حسین نصیری لرستان بروجرد زيست محيطي 09166701420
4234738-066
تلفكس
  موسسه جاده آرامش مرضيه ايماني لرستان پلدختر بهداشت و سلامت 09169393248
  موسسه غيردولتي امداد مهر بهاره اصلاني لرستان پلدختر بهداشت و سلامت 09166975449
  موسسه علمی پژوهشی آفتاب اندیشه بهارک میرزاوند لرستان خرم آباد علمي،آموزش وپزوهش 09167482873
  انجمن صيانت از بام خرم آباد محمدحسين خشنود لرستان خرم آباد زيست محيطي 09168561500
  انجمن زيست محيطي بلوط لرستان محمد حجازي لرستان خرم آباد زيست محيطي 09163614403
  موسسه كوشا سبز اردكان پايدار(كوپا) محمود مرادي لرستان خرم آباد زيست محيطي 09163601989
  موسسه خیریه میلاد علي حسين پور لرستان خرمآباد بهداشت و سلامت 22312295-066
  موسسه همراهان توسعه زاگرس دنیا پوررجب لرستان خرم آباد بهداشت و سلامت 09336842808
09336842802
33220063-066
  موسسه آواي يافته گرين پروين خسروي لرستان خرم آباد خدمات اجتماعي
(پيشگيري ازآسيب هاي اجتماعي)
09163611281
33224811-066
تلفكس
  موسسه اميد زندگي خرم زهره نيازي لرستان خرم آباد خدمات اجتماعي
(پيشگيري ازآسيب هاي اجتماعي)
09167484929
33223498-066
تلفكس
  پويندگان سلامت مهر فروزان همتي لرستان خرم آباد خدمات اجتماعي
(پيشگيري ازآسيب هاي اجتماعي)
09163985289
  موسسه حاميان راه روشن فاطمه مبارك سالاري لرستان خرم آباد خدمات اجتماعي
(پيشگيري ازآسيب هاي اجتماعي)
09163695960
  نسيم سحر ماداكتو كامران بازوند لرستان خرم آباد خدمات اجتماعي
(پيشگيري ازآسيب هاي اجتماعي)
09169569954
  موسسه پیام آوران همدل نوشین ملایری لرستان دورود بهداشت و سلامت 09168956861
  موسسه پرتو امید و آرزو مریم لشنی لرستان دورود بهداشت و سلامت 09306257175
43217226-066
تلفكس
  موسسه بهین زیست دورود فاطمه رحیمی مهر لرستان دورود بهداشت و سلامت 09308331023
  موسسه نگین گستر دلفان ملوک کرمیان لاغری لرستان دلفان بهداشت و سلامت 09191381309
32724037-066 تلفكس
  موسسه خيريه امام علي(ع) سجاد نادري لرستان سلسله بهداشت و سلامت 09166592482
32526633-066
تلفكس
  موسسه  حركت پويايي ياسر رضايي لرستان سلسله بهداشت و سلامت 09169610685
  جنگلیاران کوهدشت مرضیه رضایی لرستان کوهدشت زيست محيطي 09305976895
09167475207
32632027-066
تلفكس
  موسسه  نبی اکرم (ص) فاطمه سوری لکی لرستان کوهدشت بهداشت و سلامت 09331996169
  موسسه دیار سبز مازندران مولود نیکبخت مازندران آمل زيست محيطي 09113006002
43271884-011
  کانون فرهنگی اجتماعی  زنان و جوانان شهرستان آمل صدیقه حق شناس مازندران آمل بهداشت و سلامت 09113275425
33290086-011
  انجمن خيريه بانوان بابلسر سكينه حمزه
(رئيس هيات مديره)
مازندران بابلسر بهداشت و سلامت 09114117422
35332190-011
  همياران سلامت و روان فاطمه حسني مازندران ساری بهداشت و سلامت 09119243742
011-33341714
  جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی سواد كوه افسانه فرجي سرخکلایی مازندران سواد كوه بهداشت وسلامت 9119261460
42451350-011
تلفكس
  انجمن زنان سوادکوه شمالی فاطمه عظیمی اترگله مازندران سوادکوه بهداشت وسلامت 09112231297
42446153-011
تلفكس
  موسسه طلوع زندگی فریدونکنار فاطیما دیانتی کناری مازندران فریدونکنار بهداشت وسلامت 09358699672
  خانه سلامت قائمشهر محمد حسن ولیپور مازندران قایم شهر بهداشت وسلامت 09111513449
  موسسه ی همیاران سلامت شکوفه شهرستان گلوگاه منصوره کریمی مازندران گلوگاه بهداشت وسلامت 09399053420
34660633 -011 تلفكس
  جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی بهاردلان محمودآباد منصور کاظمی مازندران محمودآباد بهداشت وسلامت 09119228074
44845240-011
 
  کلینیک مددکاری اجتماعی آتیه محمد مهدی نوده فراهان مرکزی آشتیان خدمات اجتماعي
(پيشگير ي از آسيب هاي اجتماعي)
93987999260
37225303- 086
  همیاران سلامت و روان رخشنده اعظم ارس آشتیانی مرکزی آشتیان بهداشت و سلامت 37222034- 086
  موسسه ارمغان روح بخش سبز جميله شكرائي مقدم مرکزی اراک زيست محيطي 09183682542
32242862 -086
 
  زیست محیطی سبز اندیشان اراک حمید اخوان هزاوه مرکزی اراک زیست محیطی 09181614512
  جامعه همیاران منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی سیاوش آقاخانی مرکزی اراک زیست محیطی 09187575003
32222281-086
  موسسه زیست محیطی جهان سبز محمد حسین محمدی مرکزی اراک زیست محیطی 09109408908
32270458-086
  دوست داران محیط زیست گنجینه سبز محمد جلیلی مرکزی اراک زیست محیطی 09189613169
34055341-086
تلفكس
  موسسه زیست محیطی کیمیای سبز مرکزی مریم لطیفی مرکزی اراک زیست محیطی 09181602533
32222281-086
  زیست پژوهان اراک میلاد دریا مرکزی اراک زیست محیطی 09396092523
34224061-086
  سبز گسترغرب مرکزی مهدی مطیعی زاده مرکزی اراک زیست محیطی 09183632843
32214921-086
تلفكس
  موسسه پژوهشگران راه خورشید فاطمه مداحی مرکزی اراک علمي،آموزش و پزوهش 09187620937
32232232-086
  موسسه ارتقاء سلامت شاداب شهرزاد حسنی مرکزی اراک بهداشت و سلامت 09188625583
32241026-086
  موسسه سپهر روشن اراک اکرم الملوک غفاری مرکزی اراک بهداشت و سلامت 09183672508
33681351-086
  انجمن خیریه امام جواد(ع) استان مرکزی محمود زارعی مرکزی اراک بهداشت و سلامت 09188619570
086-32772141
  عشق ورزان مرزیجران فاطمه صالحی مرکزی اراک بهداشت و سلامت 09353669654
634458123-086
  ارتقاء سلامت شاداب شهرزاد حسنی مرکزی اراک خدمات اجتماعي
(پیشگیری از آسیب هاهی اجتماعی )
09188625583
  انجمن توسعه رویکرد اجتماعی محور کشور (اترک) نمایندگی استان مرکزی لیلا رحیمیانی ثابت مرکزی اراک خدمات اجتماعي
(پیشگیری از آسیب هاهی اجتماعی )
09190174345
32232456-086
  همیاران سلامت روان افق استان مرکزی آذر قادری مرکزی اراک خدمات اجتماعي
(پیشگیری از آسیب هاهی اجتماعی )
09364376109
33130706-086
  علوم اجتماعی رسش مینا رستمی مرکزی اراک خدمات اجتماعي
(پیشگیری از آسیب هاهی اجتماعی )
09372777160
  رهیاب زندگی مریم شیشه بر مرکزی اراک خدمات اجتماعي
(پیشگیری از آسیب هاهی اجتماعی )
91836807530
32211637-086
  سلامت نگر چمن آرا صدیقه شرفی مرکزی اراک خدمات اجتماعي
(پیشگیری از آسیب هاهی اجتماعی )
91836029960
34021074 -086
  ایمن گران سعادت اکرم مظلومی مرکزی اراک خدمات اجتماعي
(پیشگیری از آسیب هاهی اجتماعی )
91860027790
  انجمن روانشناسی و مشاوره پندار نو زینب کرمی مرکزی اراک خدمات اجتماعي
(پیشگیری از آسیب هاهی اجتماعی )
09189873917
  اندیشگاه جزیره مهر مهسا ترابی مرکزی اراک خدمات اجتماعي
(پیشگیری از آسیب هاهی اجتماعی )
09189640531
32778816-086
  راه ندای آرامش مهرورزان بیتا مزرعه فراهانی
 (امیر )
مرکزی اراک خدمات اجتماعي
(پیشگیری از آسیب هاهی اجتماعی )
09189613660
33289476-086
  موسسه رویای دست یافتنی ما مریم حیدری مرکزی اراک خدمات اجتماعي
(پیشگیری از آسیب هاهی اجتماعی )
09359695881
32269598-086
  موسسه شهر زیبا خانم مریم سلمانی مركزي خمین زیست محیطی 91991806580
  خدمات پیشگیری نشاط آسیه رضایی نیاسر مركزي دلیجان خدمات اجتماعي
(پیشگیری از آسیب هاهی اجتماعی )
09183694104
  خیریه علمی و پژوهشی امام صادق (ع) سيد محمد صالح تحجدي مرکزی ساوه علمي،آموزش وپزوهش 09181617489
  دوستداران و حافظان طبیعت مهدی عرفانی پور مرکزی ساوه زيست محيطي 09123850817
  موسسه مثبت اندیشان زندگی آمنه بابکر مرکزی ساوه بهداشت و سلامت 09362689235
  راهیان سلامت محمد شرافت مرکزی ساوه بهداشت و سلامت 09121562036
  انجمن احیا گران طبیعت فاطمه ملکی مرکزی شازند زیست محیطی 09186027668
086-38232255
  کانون علمی پژوهشی پویش ربابه ساعتی عصر همدان بهار علمي،آموزش وپژوهش 09183164154
34501691-081
  موسسه بهار ثمین الوند محیط زیست پریسا طلایی همدان بهار زیست محیطي 09181071091
34508606-081 تلفكس
  موسسه حامیان سلامت مهری حسنوند همدان تویسرکان بهداشت وسلامت 09189030418
34922456-081
  خانه راهيان سلامت  همدان مریم قرائی همدان همدان بهداشت وسلامت 09391563222
  موسسه صدای امید همدان فاطمه جهانی همدان همدان بهداشت وسلامت 09185082329
09357476471
38266654-081
  جمعيت رها گستران الوند نرمین حیدری مكري همدان همدان بهداشت وسلامت 09188190559
34211199-081
  انجمن طلوع بندر كامبرون معصومه تختي هرمزگان بندرعباس زيست محيطي 09177694064
  موسسه بهسازان طبیعت جمیله زارع پیرحاجی هرمزگان بندرعباس زيست محيطي 09171692737
  انجمن ناشران طبیعت و زندگی نرجس خاتون اکبری هرمزگان بندرعباس زيست محيطي 09179005019
3-33756062-076
  ایده نو دوستدار هرمزگان مریم اقبالی
سكينه اقبالي
هرمزگان بندرعباس زيست محيطي 09397807223
09397807230
32226792-076
  موسسه ره آورد سبز جنوب سمیرا هادی زاده هرمزگان بندرعباس بهداشت وسلامت 09394710055
32251565-076
  متفکران عصر امروز زینب غریبی هرمزگان بندرعباس بهداشت وسلامت 09179565903
32252302-076
  انجمن مهرورزی فاضله بندر رعنا چالش هرمزگان بندرعباس بهداشت وسلامت 09171676571
33660273-076
  گروه همیار میثاق نور مرضیه سهرابی دولان هرمزگان بندرعباس بهداشت وسلامت 09179376269
  کلینیک مددکاری اجتماعی صدرای مهر خلیج فارس ام البنین حیدری سردره هرمزگان بندرعباس بهداشت وسلامت 09385974169
32211356-076
  موسسه ساحل سلامت زینب رنجبر هرمزگان بندرعباس بهداشت وسلامت 09335668934
  موسسه گروه همیار صدیقه کبری زیور جوزاک پور هرمزگان بندرعباس بهداشت وسلامت 09375329150
3554840-076
  موسسه سفیران نور هرمزگان شمسی قلعه گنجی هرمزگان بندرعباس بهداشت وسلامت 09304526100
33332163-076
  موسسه سیمای سلامت زندگی معصومه طغرلی هرمزگان بندرعباس بهداشت وسلامت 09367665092
  موسسه رهپویان حکمت گچین بالا زلیخا محمد زاده هرمزگان بندرعباس بهداشت وسلامت 09171608223
  مهرافروزان سلامت روان تازیان پایین فاطمه رئیسی سرخونی هرمزگان بندرعباس بهداشت وسلامت 09179576432
  موسسه یاوران سلامت اسلام آباد شهرستان بندرعباس مریم مشهدی هرمزگان بندرعباس بهداشت وسلامت 09177672114
45124143-076
  جمعیت همیاران سلامت روان خدیجه تقی زاده بندري هرمزگان بندرعباس بهداشت وسلامت 09173694659
09177683624
  موسسه حجت الحسن العسکری اعظم احمدی صالح هرمزگان بندرعباس بهداشت وسلامت 09179541015
33756062-076
  انجمن راه  سعادت ساحل سورو رقيه رئيسي هرمزگان بندرعباس بهداشت وسلامت 09177683624
09173675974
333341200-076
  موسسه ياوران وحدت شهرو بي بي فائقه كاظمي
(حميدبي خسته)
هرمزگان بندرعباس بهداشت وسلامت 09173675030
  هميار اميد جاسك صغري جعفر پور هرمزگان جاسک بهداشت و سلامت 09179440569
  موسسه اندیشه سبز حاجی آباد لیلا سالاری
(مهسا صفري)
هرمزگان حاجی آباد زیست محیطی 09171681934
3544254-076
  جمعیت پیشتازان سلامت رضا شریفی هرمزگان رودان بهداشت و سلامت 09171972395
42886169-076
  انجمن فانوس هدايت خديجه صباحي
(فهيمه حيدري زاده)
هرمزگان سيريك حقوقي ترویجی 09179837478
  موسسه فرهنگی آموزشی همراز قشم طاهره دریانورد هرمزگان قشم بهداشت و سلامت 09173630217
  راهیان سعادت قشم اسما پاکوهی هرمزگان قشم بهداشت و سلامت 09171683545
  انديشه سازان برتر زينب زارعي كلوئي هرمزگان قشم زيست محيطي 09364695420
  موسسه گروه همیار بانوان تلاشگر میناب مهتاب پور المهتران هرمزگان میناب بهداشت و سلامت 09176031787
42225196-076
  موسسه انتفاعی پیشگیری از اسیبهای اجتماعی راه زندگی مریم نظریانپور يزد ابركوه بهداشت و سلامت 09139691556
09132543801
32828362-035
  جمعیت همیاران سلامت روان راه سبز زهرا صفاری
(رئيس هيات مديره)
يزد ابركوه بهداشت و سلامت 09138623410
32824402-035
  موسسه فرهنگی، علمی، آموزشی مفلحون اردکان مرضیه فتاحیان یزد اردکان علمي،آموزش وپزوهش 09131525301
32250957-035
 
  كانون فرهنگي اجتماعي بانوان كوثر فاطمه دهقان يزد اردكان بهداشت و سلامت 09134523675
  مومسسه مددياران مرآت يزد اردكان بهداشت و سلامت 09133593866
  موسسه فرهنگی مهرورزان اردکان فريده عباسي یزد اردکان بهداشت و سلامت 09353805565
  موسسه خیریه روح الامین اردکان حسن ندايي یزد اردکان بهداشت و سلامت 09131563410
  موسسه نسل فردا بافق سعيده باقريان یزد بافق بهداشت و سلامت 09138515099
  موسسه بيت الانوار عزيزالله عباسيان یزد بافق بهداشت و سلامت 09133522141
  موسسه نرگس تفت فاطمه كريميان یزد تفت بهداشت و سلامت 09135268993
  موسسه خیریه همیاران سلامت و روان باران عفت همتي یزد تفت بهداشت و سلامت 09139681476
32683492-035
  موسسه نگین امید خاتم ام البنين يزدي یزد خاتم بهداشت و سلامت 09139531675
09134502519
  موسسه غیر انتفاعی و غیر دولتی ندای امید خاتم مرضيه پور سليمي یزد خاتم بهداشت و سلامت 09138597624
32572882-035
  موسسه غیرانتفاعی صبح هدایت زهرا کارگرقنات النوجی یزد خاتم بهداشت و سلامت 09139709160
2574294-035
  موسسه غیرانتفاعی پیشگیری و اجتماعی مسیر طلایی مروست الهه توانگر مروستی یزد خاتم بهداشت و سلامت 09135981790
32584471-035
تلفكس
  موسسه همیاران نور میلاد مروست زهرا فلاحتی جواد آباد یزد خاتم بهداشت و سلامت 09132502262
32584385-035
  موسسه نيك روش راضيه كشاورز یزد خاتم بهداشت و سلامت 09135366266
  موسسه جمعیت فرهنگی مهرآفرین صدیقه حکیمی سریزدی یزد مهريز بهداشت و سلامت 09132566117
32526961-035
  مهرآوران نيك انديش حميده دهقاني یزد مهريز بهداشت و سلامت 09132564604
  موسسه غیر دولتی و غیر انتفاعی آستان امید میبد سمیره دهقانی فیروزآبادی یزد ميبد بهداشت و سلامت 09135210676
09138589755
32351345-035
  موسسه انگیزه زندگی میبد فاطمه زارعی یزد ميبد بهداشت و سلامت 09135265439
32345548-035
  موسسه آموزشی آوای زندگی میبد اعظم فلاح یزد ميبد بهداشت و سلامت 09140687224
32337869-035
  موسسه آموزشی طلوع مهر میبد اعظم سیف پور یزد ميبد بهداشت و سلامت 09139709947
32333539-035
  موسسه مهر آفرین رهنما میبد آرزو طاهر یزد ميبد بهداشت و سلامت 09132547413
32221995-035 نمابر
  محفل سبز ياسها مرضيه منيري یزد ميبد بهداشت و سلامت 09132572600
  مجتمع علمي پژوهشي امام صادق (ع) يزد محمدحسين سليميان یزد یزد علمي،آموزش وپزوهش 91335903530
  راه سبز زندگی یزد اعظم حسینی هنزایی یزد یزد خدمات اجتماعي
(پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي)
09375319691
  جمعیت همیاران سلامت روان صبوران همدل یزد گیتی آغایی
(رئيس هيات مديره)
یزد یزد خدمات اجتماعي
(پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي)
09132746019
38235084-035
تلفكس
  موسسه خیریه و غیرانتفاعی بانوان فاطمیه یزد       بهداشت و سلامت 09133518049
شهناز اخوان تفتی
  موسسه ترنم مهر جاویدان لیلا رحمتی احمدآباد
(رئيس هيات مديره)
یزد یزد بهداشت و سلامت 09138591517
  انجمن اولیاءومربیان استثنائی استان یزد حمید بهروئیان
(رئيس هيات مديره)
یزد یزد بهداشت و سلامت 09131514421
36270070-035
تلفكس
  انجمن تسنیم دیابت یزد عطیه توکل یزد یزد بهداشت و سلامت 09179963379
09013296810
  موسسه خیریه بشارت منجی یزد زینب شالچی آذری نیکو یزد یزد بهداشت و سلامت 09136080227
  پایگاه سلامت بشیر و ارشاد نجمه استادی یزد یزد بهداشت و سلامت 09132540834
38267283-035
  سایه پرداز ممتاز یزد فتانه صادقی یزد یزد بهداشت و سلامت 09132538624
  موسسه خیریه و غیرانتفاعی فرصت زارچ طیبه باقرپور یزد یزد بهداشت و سلامت 09133735330
35275758-035
تلفكس
  موسسه رشد و اتقاي سلامت اجتماعي عذرا ذاكري یزد یزد بهداشت و سلامت 09138572981
  موسسه زنان پیام حق یزد مینو بیک خورمیزی یزد یزد بهداشت و سلامت 09132518414
36247693-035
  موسسه ستاره امید بانوان بی بی زهرا شاطرچی یزد یزد بهداشت و سلامت 09134514318
36205075-035
  موسسه غیر انتفاعی شوق بهار کویر مهدیه روحانی مقدم یزد یزد بهداشت و سلامت 09137795382
36233662-035
  موسسه غیرانتفاعی اندیشه جاویدان یزد مژگان بهراد یزد یزد بهداشت و سلامت 09133596294
38255074-035
تلفكس
  آزاد مهر اميد محبوبه زارع یزد یزد بهداشت و سلامت 09138510067
  انجمن همیاران حضرت خدیجه کبری (س) محلات یزد طيبه دامكي علي آبادي یزد یزد بهداشت و سلامت 09131573458
36216003-035
تلفكس
  خانه صلح وانديشه يزد فريبرز نواب اعظم یزد یزد بهداشت و سلامت 09138511149