صوت

1399/11/13

  پادکست قرآنی با موضوع زنان، خانواده و جنسیت با صدای قاریان بین‌المللی و ترجمه فارسی
منبع: معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده 

1399/11/05

  مجموعه پادکست‌هایی روایتگر داستان نسل‌هاست که در مرحله اول در 10 قسمت توسط انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات با حمایت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده تهیه و تولید شده است.