مدیران ارشد


فرم جمع آوري اطلاعات مديران ارشد وزارت نيرو

به نكات زير دقت فرماييد:
1- لطفاً اطلاعات كليه فيلدهاي تاريخ، از طريق انتخاب از تقويم سيستم () درج  گردد و از تايپ در اين فيلدها خودداري نماييد. صفرهايي كه سيستم بعد از تاريخ درج مي‌كند مشكلي براي فرم تكميل شده ايجاد نمي‌كند.
2- كليه فيلدهاي تاريخ پايان به دليل احتمال ادامه‌دار بودن موضوع غيراجباري است كه در اين صورت در فيلد توضيحات، عبارت"ادامه دارد" را درج نماييد.
3- در كليه فيلدهاي ستاره‌دار كه به صورت ليست كشويي (Drop Down List) هستند بايد يكي از گزينه‌ها انتخاب گردد.
4- فيلد "شركت محل خدمت" داراي سه فيلد وابسته است كه در هر حالت بايد حتماً هر سه فيلد آن انتخاب شده باشد.
5-  فرمت تصوير jpg باشد.
6- در صورت ورود اشتباه اطلاعات در هر فيلد، پيغام خطايي در زير همان فيلد نمايش داده خواهد شد.
8- در صورت نياز به پرينت فرم تكميل شده، بعد از تكميل فرم و قبل از زدن دكمه "ارسال فرم" اقدام به چاپ فرم نماييد.
7- بعد از ارسال فرم با مشاهده پيغام "اطلاعات شما با موفقيت ارسال شد"، اطمينان داشته باشيد اطلاعات شما به درستي ارسال شده است.

 

1- مشخصات فردي
*نام:

*نام خانوادگي:

بارگذاري عكس پرسنلي:

   
*محل تولد:

*محل صدور:

*وضعيت تاهل:

*وضعيت نظام وظيفه:

*سمت مديريتي:

*واحد سازماني:

*زمان انتصاب به پست فعلي:

*زمان شروع خدمت:

*شركت محل خدمت:

پايان ماموريت (درصورت محدوديت حكم فعلي):

پست الكترونيك:

*تلفن ثابت:

*تلفن همراه:

   
2- سوابق تحصيلي (از آخرين مقطع تحصيلي شروع نماييد) - (صرفا تكميل رديف اول -بجز توضيحات- اجباري است)
مقطع تحصيلي رشته تحصيلي گرايش تاريخ شروع تحصيل تاريخ پايان تحصيل نام واحد آموزشي كشور/شهر محل تحصيل توضيحات

3- سوابق اجرايي و مديريتي (از آخرين تغييرات) - (صرفا تكميل رديف اول -بجز توضيحات- اجباري است)
نام سازمان/شركت تاريخ شروع همكاري تاريخ پايان همكاري مجموع به ماه سمت علت قطع رابطه نوع همكاري توضيحات
4- اهم وظايف در مسئوليت فعلي - (صرفا تكميل رديف اول اجباري است)

 

 

 

 
5- سوابق علمي، تخصصي و آموزشي (مختصر) - (صرفا تكميل رديف اول اجباري است)

 

 

 
6- آشنايي با و مهارت در زبان‌هاي خارجي - (صرفا تكميل رديف اول اجباري است)
زبان خارجي خواندن نوشتن مكالمه        
       
       
7- عضويت در كميته‌ها و شوراهاي غير مرتبط با جايگاه حقوقي - (غيراجباري)
نام سازمان/شركت تاريخ شروع همكاري تاريخ پايان همكاري مجموع به ماه سمت نوع همكاري توضيحات