آموزش و توان افزایی

آموزش

1399/07/14
 طرح آموزشی خانواده توانمند وزارت نیرو(خاتون) با هدف تقویت و تحکیم بنیان خانواده توسط دفتر امور زنان و خانواده وزارت نیرو با همکاری موسسه آموزش‌های تخصصی صنعت آب و برق اجرا می‌شود.
علاقمندان به شرکت در طرح مذکور می‌توانند به واحد آموزش سازمان خود مراجعه نمایند.