"توانمند سازی زنان و ایمنی مادران" بررسی می شود
1391/11/25

 

زنان مسلمان مالاوی و همچنین شرکت کنندگان کشورهای دیگر مانند زامبیا، تانزانیا و موزامبیک در این کنفرانس که قرار است در 29 و 30 سپتامبربرگزار شود، حضور بهم می رسانند.
توانمند سازی زنان و ایمنی مادران دو موضوعی است که در کنفرانس دو روزه ملی زنان (ایجیتما) که توسط مجمع زنان مسلمان مالاوی در مزوزو برگزارمی شود، مورد بحث قرار خواهد گرفت.

به گزارش مهرخانه، به نقل از نیاسا تایمز، زنان مسلمان این کشور و همچنین شرکت کنندگان کشورهای دیگر مانند زامبیا، تانزانیا و موزامبیک در این کنفرانس که قرار است در 29 و 30 سپتامبربرگزار شود، حضور بهم می رسانند.
طبق گفته لاکایا مامبو رئیس سازمان زنان مسلمان در شمال، ایجیتما که هر ساله برگزار می شود، فرصتی برای شرکت کنندگان است تا در مورد موضوعاتی که زندگی آنان را به عنوان زنان مسلمان تحت تاًثیر قرار می دهد، بحث کنند.
مامبو اظهار داشت: "به عنوان یک زن، ما احساس می کنیم که نیازمندیم کنار یکدیگر جمع شده و در مورد موضوعات مهم زنان مباحثه کنیم." وی افزود: "امسال موضوع همایش "توانمند سازی زنان و ایمنی مادران" است زیرا ما احساس می کنیم که سلامتی مادران مسئله ای است که تقریباً هر زنی را تحت تأثیر قرار داده و از طرف دیگر مادران باردار نیاز به زایمان ایمن خواهند داشت."
مومبا تأکید کرد: این سازمان نقش های متعددی که زنان در توسعه کشورهایشان بر عهده دارند را گرامی داشته و سعی می کند این بانوان را به دانش چگونگی دفاع از نیازهایشان مجهز کند.