مشاور ریيس جمهوری: مشاوران امور زنان و خانواده وزارت نيرو جزو مشاوران برتر كشور هستند
1391/12/01