وزير نيرو خبر داد: اختصاص يك فصل از كتاب ششم ابتدايي به بحث انرژي
1391/12/01
وزير نيرو از اختصاص يك فصل از كتاب ششم ابتدايي به بحثانرژي خبر داد.

مهندس "مجيد نامجو"يكشنبه(29/11/91) در آیین گشايش "سيزدهمينگردهمايي سراسري مشاوران امور زنان و خانواده شركت هاي تابعه و وابسته وزارت نيرو" به تلاش هاي دفتر امور زنان و خانواده وزارت نيرو اشاره كرد و گفت: تلاش هاي ايندفتر فعال موجب شده است تا بالاخره براي نخستين بار در تاريخ كشور، يك فصل از كتابهاي دوره ابتدايي (ششم دبستان) به بحث انرژي (نحوه استفاده صحيح از آب و برق( اختصاص يابد.

وي با بيان اينكه مشاوران امور زنان مي توانند نقش برجسته اي دربحث مديريت مصرف آب و برق داشته باشند، گفت: اين اتفاق شروع خوبي است زيرا فرهنگسازي بايد از پايه شروع شود.
وزير نيرو از تلاش های دفتر امور زنان و خانوادهوزارت نيرو قدرداني كرد و ادامه داد: وزارت نيرو نخستين وزارتخانه اي است كه همواره در امور زنان و خانواده پيش رو بوده است و اكنون نيز آمادگي خود را براي فعاليت بيشتر اعلام مي كند.
وي به نقش برجسته وزارت نيرو در برنامه هاي مهم كشور اشارهكرد و گفت: اجراي مرحله نخست هدفمندي يارانه ها در وزارت نيرو ستاره درخشان كارهدفمندي در كشور است و با تلاش شبانه روزي همكاران ما، اين طرح طوري اجرايي شد كه به مردم فشار زيادي وارد نشود.
نامجو بار اصلي زيرساخت هاي مسكن مهر را نيز به عهده وزارت نيرو دانست و گفت: برخلاف منابع مالي كه براي اين طرح چندان مشخص نبودهاست، اما وزارت نيرو كار خود در اين بخش را به خوبي انجام داده است.

وزير نيروكار اصلي مشاوران امور زنان را به سه بخش اداره، خانواده و رشد و ارتقاي خود تقسيم و تصريح كرد: شما به عنوان مشاور زنان و خانواده بايد هم به عنوان يك كارمند و هم در جامعه نقش موثری داشته باشید و يكي از وظايف عمده شما ايجاد ارتباط ميان اين دواست.

نامجو شناسايي و معرفي خانم هاي متخصص، متعهد و مسئوليت پذير براي مديريت ونهادينه شدن شايسته سالاري در وزارت نيرو را از ديگر نقش هاي مهم مشاوران امور زنان دانست.وزير نيرو همچنين كمك به خانواده مديراني كه براي انجام كار به استان هاي ديگر مهاجرت مي كنند و همراهي با خانواده آنان را از دغدغه هاي خود و وظايف مهم مشاوران امور زنان عنوان كرد.