بیانیه پایانی اجلاس بین المللی زنان و بیداری اسلامی- 20 و 21 تیرماه 1391
1391/11/25