رهبر معظم انقلاب در جمع شركت كنندگان در اجلاس زنان و بیداری اسلامی
1391/11/25