تماس با ما


     
نام و نام خانوادگی همکار سمت شماره تماس  رایانامه
سمیه خداپرست مشاور وزیر در امور زنان و خانواده 81606548 s.khodaparast@moe.gov.ir
فضه کلانکی مسئول دفتر 81606540 f.kanaki@moe.gov.ir
فریبا زینالی کارشناس 81606546 fzeinali@moe.gov.ir
صغری حیدری کارشناس 81606559 heidari@moe.gov.ir
سیما شاه محمدیان کارشناس 81607915 shahmohamadian@moe.gov.ir
فاطمه قره باغی کارشناس 81606547 f.gharebaghi@moe.gov.ir
 

شماره تماس با دفتر:  81606540           نمابر : 81606542          


آدرس پستی:

تهران، خيابان ولی عصر، ابتدای بزرگراه آيت الله هاشمی رفسنجانی(نيايش)، ساختمان وزارت نیرو ، طبقه پنجم، اتاق 501


کد پستی:   1996833913
 
address-coroci.jpg